Invitasjon til frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren

Språkleg balansegang – norsk og engelsk i akademia
Språkrådet inviterer deg til frukostseminar om språkval i akademia, med lansering av «Vegvisar for språkval i universitets- og høgskulesektoren». Frukostseminaret blir arrangert på Litteraturhuset i Bergen fredag 6. april

Invitasjon til frukostseminar om språkval i universitets