Invitasjon til deltakelse på Forskningsdagene i Bergen 2018

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 19. september – 30. september 2018. Årets tema er «Oppvekst». På ansattsidene vil det blir lagt ut mer informasjon om årets festival i løpet av våren. Følg med på http://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene