Navn på helseklynge/Name of the Health Cluster

Alrek helseklynge

Universitetsstyret har gjort vedtak om å endre navn på helseklyngen fra Helsecampus Årstadvollen til Alrek helseklynge. Les saken her.


The University Board has reached a decision to change  the name of the Årstadvollen Health Cluster to Alrek Health Cluster.