Husk: Ny reisebyråleverandør / Remember: New travel agency

UiB har fått ny reisebyråleverandør
På vegne av statlige virksomheter har DIFI inngått  reisebyrårammeavtale for virksomheter i sektoren.  Universitetet i Bergen har i den forbindelse blitt tildelt reisebyrået G Travel.
Vedlagt følger informasjonsbrev/velkomstbrev fra G Travel.
UiB har mange reisebestiller som bestiller reiser for andre,  disse vil motta  egen e-post fra G Travel.
Det er mange som har bestillinger for fremtidige reiser hos vår gamle leverandør  Berg- Hansen. Her kommer litt praktisk informasjon for disse reisene:

Eksisterende bestillinger
Eksisterende bestillinger blir hos Berg -Hansen. Du finner disse i reisemappen din på berg-hansen.no og i Appen. Trenger du å endre eller avbestille eksisterende reiser kontakter du Berg Hansens kundesenter på 08050 eller bestilling@berg-hansen.no
Kvitteringer og bilag for gjennomførte reiser
Har du behov for å hente ut kvitteringer finner du dette i reisemappen din på berg-hansen.no

Har du spørsmål i forbindelse med nytt reisebyrå, send forespørsel til issue-tracker: https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=85h

Les mer: Velkommen til G Travel – Universitetet i Bergen UIB

New travel agency
DIFI has entered into a new framework agreement on behalf of public sector agencies resulting in the appointment of G Travel as the University of Bergen’s travel agent.
Please find an information and welcome letter from G Travel attached.
UiB employees who arrange and book trips for others will receive their own e-mail from G Travel.
There are many who have existing orders for future trips with our old supplier Berg-Hansen, in relation to which we advise the following:

Existing orders
Existing orders will remain with Berg -Hansen. You can find these in your travel folder on berg-hansen.no and in the App.
If you need to change or cancel existing travel contacts at Berg Hansen’s customer center at 08050 or booking@berg-hansen.noReceipts and attachments for completed travel are available in your travel folder at berg-hansen.no

Questions regarding the new agency, use issue-tracker: https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=85h

Read more: Welcome to G Travel – University of Bergen UiB