Alrek Faglig forum inviterer til frokostmøte om migrasjon og helse 7. februar

Andel innvandrere øker i Norge og med det muligheter og utfordringer for samfunnet. Vi vet at migrasjon påvirker helsen, men hvordan fungerer linken mellom helse og migrasjon? Hvilke grupper har mer eller mindre behov av helsetjenester, hvordan kan og bør helsetjenestene takle mangfoldet i samfunnet? Disse er noen av temaer som flere akademiske miljøer og Bergen kommune vil diskutere på frokostmøtet.

  • Tid: Onsdag 7. februar kl. 08:00-09:30
  • Sted: Scandic Byparken

Foredragsholdere:

  • Esperanza Diaz, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiB – Introduksjon og presentasjon av CHART prosjektet (https://www.uib.no/en/generalpractice/chart)
  • Bergen kommune: Egil Kaberuka-Nielsen – Samarbeid Bergen kommune og UiB: Utfordringer og muligheter med bruk av CHART som kasus
  • Gro Sandal, Det psykologisk fakultet, UiB
  • Synnøve Bendixsen, Institutt for sosialantropologi, UiB: Erfart tilgang til helsehjelp hos irregulære migranter i Norge
  • Eline Skirnisdottir Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiB: Helse blant gravide med innvandrerbakgrunn i Norge

Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5273784&fbclid=IwAR0OcLn8-YqQisCXWkaO9V59Exa0esMmKKE9EEjNfosmL316VjV_wuXd3vU

Møtepunktet er i regi av Faglig forum, som i sitt mandat har som oppgave å legge til rette for samarbeid og dialog mellom partnerne i Alrek helseklynge. Flere møter er under planlegging, og informasjon om disse kommer snart!

Reidun Lisbet Skeide Kjome