Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Enhet for læring har ulike tilbud til de vitenskapelig ansatte denne våren:

Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) er et 5-studiepoengs kurs særlig rettet mot vitenskapelig ansatte i små stillingsprosenter, men også åpent for andre ansatte. Kurset inngår som del av pedagogisk basiskompetanse. Mer info finnes her:

Vi har ledige plasser i vårsemesteret med oppstart 20. februar, og ber dere videreformidle informasjon til deres ansatte!

Påmelding omgående via lenke på emnesiden.

I tillegg tilbyr Enhet for læring denne våren en seminarrekke med Pedagogisk påfyll. Her det ingen påmelding. Se program under:

  • Medical Education as a Research Field – History, Methods and “Hot Topics” v/Charlotte Ringsted, Centre for Health Sciences Education, Aarhus University, 7/2, kl. 09:30-10:30, Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
  • Lær å lage gode OSCE-oppgaver! v/Eirik Søfteland (K1), 5/3, kl. kl 14.30-15:30, Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
  • Flervalgsoppgaver/MCQ: hvordan lage gode spørsmål? v/Hans Flaatten (K1 og Enhet for læring) 9/4, kl. 15.15-16:00, Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
  • Hva er egentlig refleksjon og hvordan kan vi undervise slik at studenter lærer å reflektere? v/ Edvin Schei (IGS og Enhet for læring) 09/5, kl. kl 14.30-15:30, Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
  • Dokumentasjon av undervisningskompetanse ved hjelp av pedagogiske mapper – hva, hvordan og hvorfor 5/6, kl 14.30-15:30, Undervisningsrom D301, Sentralblokken, 3. Etg.

Følg med på Enhet for læring sine nettsider for evt. endringer i programmet (https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/123924/pedagogisk-p%C3%A5fyll-v%C3%A5ren-2019).

Vi håper mange benytter seg av tilbudet. Vel møtt!

Vh
Monika Kvernenes
Leder, Enhet for læring
Førsteamanuensis i medisinsk- og helsefaglig pedagogikk
Det medisinske fakultet, UiB