Frist 1. april/ Behov for folk til OSKE i MED6 og MED12 vår 2019

Da er forberedelser til vårens OSKE-eksamener godt i gang.  I år blir det OSKE både i MED6 og MED12 i juni.

Først ut er MED12 6. juni med rigging 5. juni. MED6 holdes 19. juni med rigging 18. og nedrigging 20. juni.

Vi har stort behov for folk! Vi ber dere distribuerer denne påmeldingen til alle administrative (ikke bare studie) på egen enhet. Vi trenger å få oversikt over hvor mange som kan bidra i uke 23 og 25.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6157954

I tillegg må vi ha folk i sløyfeteamene.

For MED6 trenge vi 5 sløyfeteam og ber om at hvert institutt, K1, K2, IGs og IBM, samt Fakultetsadm. stille med hvert sitt sløyfeteam av administrative (trenger nødvendigvis ikke være fra studieadm). Dvs. en sløyfesjef, en tidtaker samt fire assistenter. Slik vil hvert team bli en tydelig enhet av kjente kollega som lett kan holde kontakten på daglig basis.

For MED12 trenger vi 3 sløyfeteam og ber om at hvert institutt, K1/K2, IGS, samt Fakultetsadm. stille med hvert sitt sløyfeteam av administrative (trenger nødvendigvis ikke være fra studieadm). Dvs. en sløyfesjef, en tidtaker samt tre assistenter. Slik vil hvert team bli en tydelig enhet av kjente kollega som lett kan holde kontakten på daglig basis.

Vi vil bruke god tid i forkant av eksamen til å gjennomgå alle eventualiteter sammen med hvert sløyfeteam.

Frist 1. april