Kronikk om norsk mødrehelse fra IGS forskere

Sammen med forskere fra nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse har Kari Klungsøyr og Hilde Engjom skrevet kronikk om mørketallene i rutinestatistikk for norsk mødrehelse. Gode registerdata om mødredødsfall og alvorlig sykdom hos kvinnen og barnet er viktig. De etterlyser en tydelig helsepolitisk prioritering og felles handling for å løfte mørketallene fram i lyset.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/dOjVzB/moerketall-i-moedrehelse