Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Fra Heidi Annette Espedal (MED Faculty Director) og Tone Friis Hordvik:

Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra Forskningsrådet og EU.

Følgende punkt legges til krav om registrering i Cristin for UiBs ansatte:

  • Alle vitenskapelige publikasjoner knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever åpen tilgang, skal påføres finansiørens prosjektnummer i Cristin.
  • Forskeren skal påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Forfatters aksepterte versjon skal lastes opp, med mindre forfatter med sikkerhet vet at utgiver tillater tilgjengeliggjøring av den publiserte versjonen.

Følgende punkt legges til i godkjenningsinstruksen for UiBs Cristin-superbrukere:

  • Vitenskapelige artikler skal ikke godkjennes for rapportering før en fulltekstversjon er lastet opp på posten i Cristin. Dersom fulltekst ikke er avlevert innen 1. februar skal det sendes en påminnelse til forfatter om at fulltekst må lastes opp.

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang krever at artikler blir deponert i egnede vitenarkiv uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av om eller når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige. Artikler som blir lastet opp i Cristin blir automatisk overført til UiBs åpne vitenarkiv, Bergen Open Research Archive, BORA. Universitetsbiblioteket sjekker at tidsskriftets/forlagets retningslinjer tillater åpen tilgjengeliggjøring før artikler legges ut. Eventuell embargo (sperrefrist) på tilgjengeliggjøring av artikler blir påført i arkivet. Dersom feil versjon er lastet opp, vil forsker kontaktes med forespørsel om å sende inn korrekt versjon. Universitetsbiblioteket fører oversikt over opplasting av fulltekst i Cristin og sender jevnlig ut oversikter til fakultetene for videre oppfølging

Vi ber om at instituttene gjør instruksen kjent i fagmiljøene og hos instituttenes Cristin-superbrukere.