Profilbilde-fotografering for dem som ønsker 18.februar

Mange har meldt om at de kunne tenke seg nytt bilde på ansatt-profilen sin på uib.no

Jeg har derfor ordnet med en fotograf som kommer til Kalfarveien etter lunsj tirsdag 18.februar.

Gi Susanne.Meidell@uib.no et ord om du ønsker å bli fotografert.