Rydde og pakke kontor og kjellerlager i Kalfarveien fra 18 mai

fra Siri Smith:

Håper alt går greit med dere med det «koronatiden» innebærer.

Vi har fått tillatelse fra fakultetet og flytteprosjektleder Relokator som fasiliterer dette, til å starte en tre ukers periode med intensiv ryddig og pakking av kontor, kjeller og lokaler i Kalfarveien:

* MÅL: Rydde og pakke ned kontoret til et minimum av det du trenger de siste ukene før ferie og flytting (helst alt dersom mulig)

* Dugnaden vil vare i 3 ukers tid, fra og med 18. mai

* Smittevernreglene må overholdes og alle må ha tatt smittevernkurset innen da (18. mai):
https://www.uib.no/korona/135333/e-l%C3%A6ringskurs-i-smittevern-ansatte-og-studenter

* Vi må dele ansatte inn i grupper for å overholde smittevernregler.
Meld derfor ønskede pakke/-ryddedatoer her snarest og innen mandag 11. mai:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8393256

Pakkeinstruks fra Relokator

  • Det settes ut tilstrekkelig med retur- og avfallspunkt rundt om på bygget
  • Relokator (som leder flytteprosjektet) fasiliterer dugnaden
  • Vi sender ut informasjon fra biblioteket før dugnadsstart
  • En pakkeinstruks er vedlagt for tips og råd om pakkingen

* Alle får utdelt 6 kasser (5 flyttekasser + 1 IT/PC-kasse), og de legges klare på kontoret ditt til dugnadsstart sånn at vi vil ikke få noe «kaos» rundt sentral utdeling av flyttekasser til hver enkelt.

* Hver ansatt får utdelt personlige klistrelapper med pultnummer som skal klistres på flyttekassene. Kassene skal da bli flyttet til og fra riktig kontor/ pult.

* Dere som har «ting» i kjelleren: Husk å planlegg for rydding der også. Egne kasser legges fram til dette.

* Flyttegruppen; Susanne, Line (lærling), Christoffer med medarbeidere (Relokator), og Siri, samt gode hjelpere fra administrasjonen er i Kalfarveien fra 15. mai for å gjøre alt klart til de første gruppene kommer på mandag 18. mai.

Dersom dere har spørsmål om dugnaden kan de rettes til Susanne Meidell, eller Christoffer i Relokator (Christopher.Reistad@relokator.no).