Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

UiB deltar i Arqus European University Alliance sammen med seks andre universiteter: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Arqus alliansen er en del av Europakommisjonens prestisjefulle satsing, European University Initative.

UiB lyser ut mobilitetsmidler for studenter og forskere. Midlene retter seg mot masterstudenter, yngre forskere og øvrige vitenskapelige ansatte samt forskergrupper. Opphold kan variere fra 3 dager til 3 måneder og de tildelte stipendene kan brukes frem til 30. september 2022.

Midler til forskningsopphold (individuelt):

Utlysningen retter seg mot korte opphold (2 til 4 uker) til enkelte personer: masterstudenter, yngre forskere og øvrige vitenskapelige ansatte. Det kan gis stipend oppad begrenset til 1500€.

Midler til forskningsopphold (forskergrupper):

Utlysningen har som mål å koble sammen eksisterende PhD programmer med sikte på å identifisere muligheter for samarbeid om forskningstemaer. Stipend (max 7000€ per gruppe) gis ut til forskergrupper på inntil 7 personer.

Midler til pre/postDocs mentoring:

Arqus har et felles mentorprogram for PhD-kanddiater og postdocs. Mål for aktiviteten er støtte til PhD og PostDocs ved Arqus partneruniversiteter som ønsker veiledning av erfarne forskere og å bli kjent med deres forskningsmiljø. Det gis stipend opp til 1000€.

Søknadskjema finnes på UiBs informasjonsside om utlysingenSøknadsfrist 31. oktober