Fond og legater (inkl. Meltzer) – frist 1.12

Fond og legater (inkl. Meltzer)

Søknadsdatabasen for fond og legater åpner 17. oktober (mer informasjon finnes på nettsiden for fond og legater.  Søknader leveres i søknadsportalen for fond og legater

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:

og mer:

  • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
  • Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
  • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Studenter og stipendiater kan søke:

For alle utlysingene, se detaljert informasjon for hver enkelt utlysing om hvem som kan søke. Og mer fra MED. Og fra Khrono: 72 millioner til helseforskning

Søknadsfrist: 1. desember