Dørene til avdelinger ved IGS i Årstadveien 17 og ODH er låst/Locked IGS doors at Årstadveien 17 and ODH

Dørene til avdelinger ved IGS i Årstadveien 17 låses. Dette innebærer at man må benytte adgangskort. Årsaken er redusert tilstedeværelse i bygget på grunn av kommunens korona-restriksjoner og mulig fare for tyverier mv. Når det gjelder hoveddøren, har partene i bygget ønsket at den skal være ulåst så lenge kantinen holder åpent. Dersom kantinen stenger vil vi altså be om at også hoveddøren låses.

Dørene i 4. og 5. etasje i Overlege Danielsens hus vil også være låst så lenge hjemmekontor er anbefalt.


The doors to departments at IGS in Årstadveien 17 are now locked. This means that you must use an access card. The reason is a reduced presence in the building due to the municipality’s corona restrictions and possible risk of theft, etc. The main door stays open as long as the canteen is open. If the canteen closes, we will ask that the front door also be locked.

The doors in 4th and 5th floor at Overlege Danielsens hus (ODH) stay locked while home office is recommended.