Hjelp og brukerstøtte for ansatte julen 2020 / Help and user support in the Christmas holidays

Her finner du en oversikt over hva du kan få hjelp til i juleferien fra mandag 21. desember til mandag 4. januar: https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/141269/hjelp-og-brukerst%C3%B8tte-ansatte-julen-2020

Du kan registrere henvendelser til oss via UiB hjelp når som helst, men i hovedsak blir kritiske hastesaker prioritert i perioden.


Here is an overview over how you may get help during the Christmas holidays, from Monday 21 December to Monday 4 January: https://www.uib.no/en/learninglab/141300/help-and-support-employees-through-christmas-holidays

You can register your inquiry via UiB hjelp at any time, but mainly critical issues will be prioritized during the holidays.