Allmøte 27. mai: presentasjon av arbeid med arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i fagområdene

I tiden fremover skal ansatte i alle fagområdene møtes for å gå gjennom egne resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK).

Her skal dere løfte frem gode miljøfaktorer som vi bør ta vare på og vurdere mulige forbedringsområder.

I allmøte 27. mai vil fagområdelederne gi en kort presentasjon av viktige funn og tiltak.

På denne måten synliggjør vi arbeidet med ARK ved IGS, og vi kan fange opp gode ideer og tiltak på tvers av fagområder.

Vel møtt!