Gaver og påskjønnelser, vi minner om statens reglement / Gifts and appreciations, we remind you of state regulations

Gaver til doktorander

Gave gis fra instituttet og også fra fakultetet. Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Etter 25 og 40 års tjeneste ved UiB:

Kr. 2.500,- kan benyttes til gave, gavekort, tilstelning eller blomster. Utgiften belastes enhetens driftsmidler. Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Ved fylte 50 og 60 år:

Kr. 1.500,- kan benyttes til gave, gavekort, tilstelning eller blomster. Utgiften belastes enhetens driftsmidler. Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Ved avslutning av tjenesten for å bli pensjonist:

Kr. 2.500,- kan benyttes til gave, gavekort, tilstelning eller blomster. Utgiften belastes enhetens driftsmidler. Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene. Dette har blant annet med skatteregler og gjøre, slik at den som mottar gaven ikke skal få skattekrav på seg ved en eventuell revisjon. Som dere sikkert vet, har vi et strengt gavereglementet i staten.


Gifts for doctoral students

Gifts are given from the department and also from the faculty. If the subject area, or the research group, wants to give something, it must be done by rolling the coin among colleagues.

After 25 and 40 years of service at UiB:

Kr. 2,500 can be used for gifts, gift cards, events or flowers. The expense is charged to the unit’s operating assets. If the subject area, or the research group, wants to give something, it must be done by rolling the coin among colleagues.

At the age of 50 and 60:

Kr. 1,500 can be used for gifts, gift cards, events or flowers. The expense is charged to the unit’s operating assets. If the subject area, or the research group, wants to give something, it must be done by rolling the coin among colleagues.

Upon termination of service to retire:

Kr. 2,500 can be used for gifts, gift cards, events or flowers. The expense is charged to the unit’s operating assets. If the subject area, or the research group, wants to give something, it must be done by rolling the coin among colleagues. Among other things, this has to do with tax rules, so that the person who receives the gift will not receive tax claims in the event of an audit. As you probably know, we have strict gift regulations in the state.