Forskningsdag Kvinneklinikken i Bergen 20.10.2021

Kjære alle på IGS,

Vi på Kvinneklinikken arrangerer for første gang i historien forskningsdag 20. oktober og inviterer inn utdanningsinstitusjonene Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. Invitasjon med påmeldingslenke finnes under i denne mail.

Alle som har prosjekter med tilknytning til Kvinneklinikken i Bergen kan bidra med sine presentasjoner slik at vi kan synliggjøre pågående forskning og fagutvikling på tvers av institusjoner. Det er mulig å velge en eller flere presentasjoner, poster eller muntlig presentasjon. Det kan handle om foreløpige eller endelige resultater, eller studier som har startet opp. Det gjør ingenting om du har brukt posteren/ presentasjonen i en annen sammenheng! Gjenbruk er bra! Vi håper at flest mulig vil bidra.

Beste hilsen Linn Marie Sørbye
Jordmor/postdoktor
Kvinneklinikken i Bergen


Kjære kollega!

Den 20.oktober arrangerer vi på Kvinneklinikken forskingsdag saman med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Fødselshjelp og kvinnesjukdommar engasjerer bredt og vi ønskjer å fortelje alle interesserte kva vi forskar på, kvifor, kva resultata seier og korleis vi kan bruke ny kunnskap.
Du er invitert og kan delta enten med presentasjon av eigne prosjekt eller som publikum.

Arrangementet finn stad i Bikuben og vil fortsetje med prisutdeling og debatt i Litteraturhuset om kvelden.

Bruk linken under til å melde deg på innan 22.09.2021. Detaljert program kjem!

Påmelding til Kvinneklinikkens aller første forskningsdag! (uib.no)