Velkommen til Alrekmøte 4. oktober kl. 09:00 i Kantinen, Årstadveien 17

Alrekmøte «Hvorfor bør personer med demens få musikkterapi?»

Velkommen til det første Alrekmøtet i Årstadveien 17!  Endelig! 

Dato:  4. oktober
Tid:    09:00-10:30
Sted:  Kantinen i Årstadveien 17

Påmelding gjøres her innen 1. oktober kl. 12:00 (dersom du ønsker kaffe, te og smoothie)

I tilknytning til fotoutstillingen «Fremdeles her», som stilles ut i kantinen i Årstadveien 17, vil vi holde et Alrekmøte om musikkterapi for personer med demens. Det blir enkel servering!

Tittelen «Skreddersydd musikkterapi for personer med demens og deres pårørende» høres ut som en veldig god idé. Men, hvordan fungerer det? Har vi som samfunn råd til å tilby dette til alle, eller er musikkterapi kun for de som har råd til «skreddersøm»? Hvordan forbedrer musikkterapi kommunikasjon med den syke og med familien rundt? Og finnes det noen ulemper med musikkterapi for personer med demens? Anna Helle-Valle fra Bergen kommunes nyoppstartede Aldringshub samtaler med stipendiat og psykolog Kristine G.  Madsø ved Institutt for klinisk psykologi (BRIGHT) og leder for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, professor Brynjulf Stige.

Deltakere i samtalen
Anna Helle-Valle,
 phd, psykolog og prosjektleder Aldringshuben, Bergen kommune, daglig leder Siste kapittel, faglig ansvarlig for eldrefeltet, POLYFON

Kristine G. Madsø, phd-kandidat ved Institutt for Klinisk Psykologi, psykolog med spesialisering i eldrepsykologi ved NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus

Brynjulf Stige, phd, professor i musikkterapi ved Griegakademiet (UiB) og leder for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Om Alrekmøtene
Alrekmøtene arrangeres i regi av Faglig forum i Alrek helseklynge. Alrekmøtene skal motivere til dialog, læring og samarbeid på tvers av fag og sektorer. Alle tilknyttet klyngen kan ta initiativ til Alrekmøter gjennom å sende en e-post til post@alrekhelseklynge.no (klyngefasilitator).