Møte «forskningsetiske gjengangere» 22.11 på Akademiet

Informasjon om møtet:

Møtet er på huset, Drammensveien 78, den 22. november 2021, fra klokken 17:00 til 20:00 (med lett bevertning i pausen). Det blir innledninger fra Ole Mathias Sejersted og Bjørn Torgrim Ramberg, Ole Andreas Rognstad, Knut Ruyter, Aud V. Tønnesen og Mari Elken. De vil ta for seg spørsmålet om forskningsetikk ulike ståsted; både faglige og organisatoriske.

Møtet vil bli tatt opp for de som ikke har anledning til å se det fysisk. Opptaket vil bli lagt ut på vår YouTube-kanal (https://www.youtube.com/channel/UCTbx32B5FnL7fCn5rZOW_Mw) og nettsider.

Det Norske Videnskaps-Akademi