Påminnelse – frist for bruk av midler / Reminder – deadline for use of funds

Det nærmer seg snart slutten av året, og vi vil minne om at det for en del midler hvor det forutsettes at tildelte midler benyttes i år.

Frist for bruk av midler er 1. desember 2021

Det gjelder blant annet:

 •                 Fagområdemidler
 •                 Småforskmidler
 •                 Forskerskolemidler
 •                 Alrek-samarbeidsmidler
 •                 GSU-samarbeidsmidler

Bestillinger må gjøres gjennom www.hjelp.uib.no ved å melde inn at du vil ha noe bestilt til instituttet. Info: Bestille varer og tjenester på IGS

Reiseregninger og utlegg sendes inn i Selvbetjeningsportalen, og alle må selv legge inn korrekt kontering i Arbeidsordre (K7)-feltet. Info: Sende inn reiseregning og utlegg

Ta kontakt med økonomiseksjonen om du har spørsmål om midler og bruk.


It is nearing the end of the year, and we would like to remind you that some allocated funds should be used this year.

The deadline for use of funds is 1 December 2021.

These include:

 • Sections funding
  Small research funding
  Research school funding
  Alrek collaboration funding
  GSU collaboration funding

Orders must be made through www.hjelp.uib.no by notifying that you want something ordered for the department. Info: Order goods and services at IGS

Travel invoices and expenses are sent to the Self-Service Portal, and everyone must enter the correct posting in the Work Order (K7) field. Info: Submit travel invoice and expenses

Contact the finance section if you have questions about funds and use.