Forskerlinjen er en gavepakke – rekrutter en forskerlinjestudent til forskergruppen din nå!

Dette er en henvendelse til deg som synes det er inspirerende og spennende å introdusere unge, entusiastiske medisin- og odontologistudenter til forskning. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. Hva mer kan en engasjert forsker ønske seg?

 Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2021- og 2020 kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2022. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2022, helst før sommerferien.  Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange forskerlinjestudenter er godt i gang med ph.d prosjek.

Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Send oss et prosjektforslag i dag. Lever inn forslaget ditt her  

 Hvis du vil vite mer – Les om forskerlinjen på nettsidene våre

Universitetet i Bergen. Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet. https://www.uib.no/med/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinske-fakultet (6.7.2018).
Universitetet i Bergen. Avtale om faglig veiledning for Forskerlinjen. https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/w2/av/avtale-om-faglig-veiledning-for-fl_3-1-1-.pdf (10.6.2018).

Artikler om forskerlinjen  for medisin ved Uib

Med vennlig hilsen
Anne Berit
Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål