Invitasjon til veilederseminar 21. februar / Invitation to seminar for supervisors 21st February

Kjære alle PhD- veiledere ved IGS!

Dere er herved invitert til å delta på et seminar for veiledere for PhD-kandidater.

Hoved tema: Open Access og Plan S – Integritet i forskning – resultater fra en nasjonal undersøkelse

Seminaret vil finne sted på Hotell Terminus 21. februar fra kl. 9:00 – 15:00. Deltakelse er gratis og finansiert av vår lokale forskerskole og de nasjonale forskerskolene EPINOR og Norwegian Research School for Global Health (NRSGH). Vi har invitert Sofie Kobayashi fra København Universitet til å lede seminaret. Sofie Kobayashi har en doktorgrad om kommunikasjon mellom veiledere og stipendiater, og har holdt mange slike veilederseminar tidligere. Tilbakemeldingene fra tidligere seminar hun har holdt (der våre egne professorer har vært tilstede) er at utbyttet har vært stort, både for de erfarne og mindre erfarne veilederne. Så meld deg på i dag slik at du sikrer deg en plass! De 25 første påmeldte vil bli prioritert. Les mer.

Link til påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6009205

Se også vedlagt tentativt program. Seminar for PhD supervisors 21 February 2019 in Bergen

Hilsen Ingvild Fossgard Sandøy


Dear all PhD supervisors at IGS,

We wish to invite you to a seminar for supervisors of PhD candidates. The seminar will be held at Hotel Terminus on 21st February from 9:00 to 15:00. The seminar is held and moderated by Sofie Kobayashi from the University of Copenhagen. She has a PhD in communication between supervisors and PhD candidates and has held a number of such seminars before. The evaluations from previous seminars (where professors from IGS have participated) have been very positive, both from the experienced and less experienced supervisors. The course and lunch are free of charge, fully funded by our local research school and the national research schools EPINOR and Norwegian Research School for Global Health (NRSGH). We have a limited number of seats and the first 25 to respond will be prioritised. So sign up today!

Link to registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6009205

Best regards
Ingvild Fossgard Sandøy

Nettkurs om vold, fred og helsearbeid / Online course about violence, peace and health work

The Medical Peace Work project and the University of Bergen offer two interactive Massive Open Online Course (MOOC) early in 2019:

 1. The course “Global health, conflict and violence” starts 14th January and covers the following topics :
 • Health care in armed conflict
 • Responding to a nuclear explosion
 • Health effects of climate change

2. The course “Addressing violence in patient care” starts 4th February and covers:

 • Preventing domestic violence
 • Healthcare for refugees
 • Healing the effects of torture

See more information in the attached flyer or see the trailers here and here.

Each MOOC runs for 3 weeks (3 hours per week). It is free, can be completed at any time of the day and week that is convenient for the participants.

Kindly help us spread the word to anyone you think may be interested. Thanks a lot! Global health _ Addressing violence_Flyer_JanFeb 2019

Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, vårsemesteret 2019.

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig avklart på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at flere gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.

Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere kan delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt. Timesats er for tiden ca. 160 kr.

Les mer: Gruppelederopplæring vår 2019
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5786141

IGS utdanningsseminar – 25.3.19 kl. 1230-16

Kjære kolleger ved IGS!

Takk for svært hyggelig seminar i oktober, med godt over 40 deltakere! MERK AV I KALENDEREN at det blir et nytt instituttseminar 25. mars. Vi starter med enkel lunsj kl 1230, og jobber sammen fra 13 til 16. Som sist vil vi prøve å lage et vekslende program som er både tankevekkende, gøy og konkret matnyttig.

Mål og strategi for utdanningsfeltet ved IGS nov 2018

Jeg kan lekke følgende ideer fra planleggingsgruppen:

 • Vi vil følge opp hva med info om meritteringsordning for fremragende utdanning. Fakultetets Enhet for læring skal levere forslag til utdanningsdekan 1. mars., så her skjer det ting.
 • Vi vil ha en økt med hands-on jobbing med MittUib, denne gang skal det handle om å bruke smarte evalueringsverktøy og lage faglige diskusjoner blant studentene, ved Lone Holst og Edvin. Ta med laptop!
 • Vi prøver å få idérike folk fra ikke-medisinske fagmiljøer ved UiB, og kanskje internasjonalt, til å fortelle oss hvordan de får studenter til å undervise hverandre på høyt nivå.
 • Og vi har lyst å løfte frem noe av alt det gode arbeidet som gjøres av IGS-ansatte. Send gjerne forslag, med noen tanker om hvordan det kan bli en deltakeraktiv økt på 20-45 minutter.

Noen ord fra forrige utdanningsseminar, som fortsatt er gyldige:

Å gi god undervisning er en kunst, den kunsten må læres, og man blir aldri utlært. Det handler om å vite hva man vil oppnå og hvorfor, men mest handler det om å forstå hvor den lærende er, og hvordan man kan hjelpe vedkommende til å lære og utvikle seg derfra. At jeg som underviser er flink, kunnskapsrik og innsiktsfull på mitt fagfelt er ikke nok – og noen ganger er det direkte til hinder for læring. Den lærende trenger ikke bare, eller først og fremst, korrekte fakta fra meg, men også gnist, glød og en klar fornemmelse av at det som skal læres er relevant, engasjerende, stimulerende. Begeistring er ikke noe som kommer av seg selv. Vi har alle måttet tåle store mengder uinspirerende undervisning, og det er dessverre alltid en fare for at vi gjør mot andre det våre lærere gjorde mot oss…

Det satses for tiden på å gjøre norske akademikere til bedre utdannere. Undervisere som investerer i egenlæring, nyskaping, teoretisk fordypning og utdanningsforskning skal komme godt ut når det gjelder avansement, faste jobber, lønn, titler, anerkjennelse. Et middel er «stabsutvikling», med kursing, veiledning og dokumentasjon av egen utdanningskompetanse. Ved IGS har vi lenge drevet stabsutvikling. Vi er et miljø med mange av de dyktigste underviserne ved Det medisinske fakultet, og vi har en ledelse som – i alle ledd fra institutt til fakultet til UiB sentralt – ønsker å satse på å styrke teoretisk og praktisk pedagogisk kompetanse blant alle ansatte. Utdanningsseminaret som arrangeres hvert semester er hovedarenaen for IGS’ stabsutvikling. Alle ansatte som har, eller vil få, ansvar for å undervise, bør se det som naturlig å prioritere tid til utdanningsseminaret!!