15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

UiB Videre minner om søknadsfristen for å søke utviklingsmidler à kr 50.000 til fagmiljøer som har lyst til å utvikle nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Eksempler på hva man kan søke støtte til: Kursdesign nye nettbaserte evu-kurs Redesign og digitalisering av Continue reading 15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Hei (fra Anne Berit Guttormsen, leder for Forskerlinjen) Som dere kanskje vet så er jeg leder for Forskerlinjen for Medisin og Odontologi. Vi begynner å reklamere for Forskerlinjen tidlig i første studieår og har allerede hatt 2 informasjonsmøter for studentene Continue reading Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist

Er det fagmiljø ved din institusjon som har planer om å utvikle en prosjektsøknad under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+ ? Da minner vi om muligheten for å søke prosjektetableringsstøtte fra Diku. Følgende Erasmus+ sentraliserte tiltak er omfattet Continue reading Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. Continue reading Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

De fleste ved IGS har nå fylt ut undervisningsregnskap for 2018. Ledelsen, med undervisningsgruppelederne (UGLEne), har drøftet ulike erfaringer med det nye skjemaet. Vi har prøvd å finne frem til en metode som er enkel å gjennomføre og noenlunde rettferdig. Continue reading Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

Biblioteket tilbyr kurs til ansatte og stipendiater høsten 2019

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2019:   Introduksjon til Endnote Søkekurs i PubMed og Embase Introduksjon til systematiske oversikter Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg Continue reading Biblioteket tilbyr kurs til ansatte og stipendiater høsten 2019

Pedagogy course: Informasjon om PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences

You may now apply to the course PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences by filling out this form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5188819 Application deadline: 15 August The course is intended for PhD candidates and Post doctors with little Continue reading Pedagogy course: Informasjon om PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences

BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

BMED904 is a five day course, running every 2 years, that includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training. The course will cover various aspects of extracellular matrix Continue reading BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

SYSTEMATISK TEKSTKONDENSERING – EN METODE FOR TEMATISK TVERRGÅENDE ANALYSE AV KVALITATIVE DATA

Tid: onsdag 21. august 2019 kl 10.30-15.00 Sted: Bjerkedalsrommet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Påmelding innen 15. juni 2019 (maks 35 deltakere, så først til mølla-prinsippet). Påmelding her Program: 1030-1045 Velkommen, kort presentasjonsrunde 1045-1145 Analyse Continue reading SYSTEMATISK TEKSTKONDENSERING – EN METODE FOR TEMATISK TVERRGÅENDE ANALYSE AV KVALITATIVE DATA

Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Enhet for læring har ulike tilbud til de vitenskapelig ansatte denne våren: Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) er et 5-studiepoengs kurs særlig rettet mot vitenskapelig ansatte i små stillingsprosenter, men også åpent for andre ansatte. Kurset inngår som Continue reading Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Invitasjon til veilederseminar 21. februar / Invitation to seminar for supervisors 21st February

Kjære alle PhD- veiledere ved IGS! Dere er herved invitert til å delta på et seminar for veiledere for PhD-kandidater. Hoved tema: Open Access og Plan S – Integritet i forskning – resultater fra en nasjonal undersøkelse Seminaret vil finne Continue reading Invitasjon til veilederseminar 21. februar / Invitation to seminar for supervisors 21st February