New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

June 2-5, 2020 This course in epidemiologic methods aims to provide participants, particularly within the field of maternal and child health, with insight into advanced principles and techniques used to produce and interpret complex epidemiologic data. Learn more Lecturers Kenneth Continue reading New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

Viktig info for alle undervisere og phd-kandidater

IGS’ utdanningspris utlysning 2020 Utdanningspriser medisinsk fakultet 2020 Utdanningspriser medisinsk fakultet 2020 Her er noen påminnelser: Undervisningsregnskapet skal inn senest 31.1. Send til nordstrand@uib.no og din UGLE (undervisningsgruppeleder på Fagområdet). Fakultetet deler hvert år ut priser for god utdanning. I Continue reading Viktig info for alle undervisere og phd-kandidater

Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

Lagt ved finn du utlysing av stimuleringsmidlar for utdanningsrelaterte prosjekt og arbeid knytt til utvikling innan utdanning og vidareutvikling av pedagogisk kompetanse ved IGS. Stimuleringsmidlar utdanning IGS 2020_es Søknadar som er i tråd med IGS sin utdanningsstrategi, og/eller utdanningssamarbeid med Continue reading Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

UiB Videre minner om søknadsfristen for å søke utviklingsmidler à kr 50.000 til fagmiljøer som har lyst til å utvikle nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Eksempler på hva man kan søke støtte til: Kursdesign nye nettbaserte evu-kurs Redesign og digitalisering av Continue reading 15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Hei (fra Anne Berit Guttormsen, leder for Forskerlinjen) Som dere kanskje vet så er jeg leder for Forskerlinjen for Medisin og Odontologi. Vi begynner å reklamere for Forskerlinjen tidlig i første studieår og har allerede hatt 2 informasjonsmøter for studentene Continue reading Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist

Er det fagmiljø ved din institusjon som har planer om å utvikle en prosjektsøknad under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+ ? Da minner vi om muligheten for å søke prosjektetableringsstøtte fra Diku. Følgende Erasmus+ sentraliserte tiltak er omfattet Continue reading Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. Continue reading Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

Fra e-post fra Edvin Schei 23.12.2019: Som mange vet, har UGLEne ved IGS, altså lederne av undervisningsgruppene på alle fagområdene, samlet på erfaringer og jobbet med å lage et bedre undervisningsregnskap. Vi har nå endret malen som skal brukes for Continue reading Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

Biblioteket tilbyr kurs til ansatte og stipendiater høsten 2019

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2019:   Introduksjon til Endnote Søkekurs i PubMed og Embase Introduksjon til systematiske oversikter Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg Continue reading Biblioteket tilbyr kurs til ansatte og stipendiater høsten 2019

Pedagogy course: Informasjon om PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences

You may now apply to the course PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences by filling out this form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5188819 Application deadline: 15 August The course is intended for PhD candidates and Post doctors with little Continue reading Pedagogy course: Informasjon om PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences

BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

BMED904 is a five day course, running every 2 years, that includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training. The course will cover various aspects of extracellular matrix Continue reading BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7