Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Enhet for læring har ulike tilbud til de vitenskapelig ansatte denne våren: Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) er et 5-studiepoengs kurs særlig rettet mot vitenskapelig ansatte i små stillingsprosenter, men også åpent for andre ansatte. Kurset inngår som Continue reading Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Invitasjon til veilederseminar 21. februar / Invitation to seminar for supervisors 21st February

Kjære alle PhD- veiledere ved IGS! Dere er herved invitert til å delta på et seminar for veiledere for PhD-kandidater. Hoved tema: Open Access og Plan S – Integritet i forskning – resultater fra en nasjonal undersøkelse Seminaret vil finne Continue reading Invitasjon til veilederseminar 21. februar / Invitation to seminar for supervisors 21st February

Nettkurs om vold, fred og helsearbeid / Online course about violence, peace and health work

The Medical Peace Work project and the University of Bergen offer two interactive Massive Open Online Course (MOOC) early in 2019: The course “Global health, conflict and violence” starts 14th January and covers the following topics : Health care in Continue reading Nettkurs om vold, fred og helsearbeid / Online course about violence, peace and health work

Erasmus + Funding 2019

Kort oppsummert om utlysningen: Mobilitet innen Erasmus+ Undervisnings- og ansattmobilitet. Søknadsfrist 20. januar 2019. (Her kan både vitenskapelig og administrativt ansatte søke) Erasmus+ Undervisningsmobilitet Global mobilitet (International Credit Mobility). Søknadsfrist 5. februar 2019 Erasmus+ Global mobilitet Erasmus Mundus Joint Master Degree. Continue reading Erasmus + Funding 2019

Faglig-pedagogisk dag 2019

Dersom det er nokon som kan tenke seg å stille på Fagleg-pedagogisk dag 1. februar 2019, er det framleis mulighet til å melde seg. Dersom du vil stille, kan du melde deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5476213 (norsk) https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5508565 (engelsk)

Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, vårsemesteret 2019.

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet. Deltakerne Continue reading Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, vårsemesteret 2019.