PhD-info

General (useful) PhD links:

National research schools
EPINOR – national research school in populations based epidemiology
Norwegian Research School of Global Health
Norwegian PhD School of Pharmacy
NAFALM – nasjonal forskerskole i allmennmedisin

UiBs tilbud for PhD / postdoc-er som planlegger en karriere i akademia


NorDoc Summer School 2021


PhDs & COVID-19 @UiB:

Digital Defences @ IGS

PhD Candidates – adjustments for COVID-19 at MED
Korona, disputaser og opplæringsdel for ph.d.-kandidater / for PhDs

Upcoming doctoral defences – February 2021

Solomon Hailemariam Tesfaye will defend his thesis February 1


Upcoming doctoral defences – January 2021

Melissa Jørstad will defend her thesis 11 January
Lungowe Sitali will defend her thesis January 13
Pål Andre Hegland will defend his thesis 14 January
Moges Tadesse Borde will defend his thesis 20 January


Upcoming doctoral defences – December 2020

Appolinaire Tiam will defend his thesis 11 December
Ingrid Kuiper will defend her thesis 17 December
Kristiane Eide will defend her thesis 17 December


Upcoming doctoral defences – November 2020

Julia Brandenberger will defend her thesis 10 & 11 November


Upcoming doctoral defences – October 2020

Gunhild Felde will defend her thesis 9 October
Hamidah Hussain will defend her thesis 26 October
Tarekegn Solomon Shanka will defend his thesis 30 October