Research

General (useful) Research links:

Søknadsprosesser ved IGS


More information about Research & Funding is available on the MED webpages – you can find specific info at these links:

In Norwegian:

In English:

past presentations from Research seminars:


Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 (24.9)


RCN: ny forskningsinfrastruktur


RCN: Collaborative and Knowledge-building Projects – 2.9.20


Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019Nyhetsbrev – RCN – juni 2020


Forskningsrådets søknadsfrister 2021 – februar!


EDCTP Newsletter May 2020

calls open with deadlines in July, August


Fra RCN Nyhetsbrev Horisont 2020 – mai 2020. 


RCN – Research in Norway – Facts and Figures 2019


Forskerlinjeoppgaver:

Å rekruttere en forskerlinjestudent inn i et prosjekt kan være en veldig god mulighet for å styrke et prosjekt med mer ressurser. Les mer.


Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

read more


RCN Budsjett 2021: Raskere grønn omstilling og Hva kan Forskningsrådet gjøre for deg i Horisont Europa? 


Fra RCN:


Tips fra noen som har lykkes i Horisont 2020