Research

General (useful) Research links:

Søknadsprosesser ved IGS


More information about Research & Funding is available on the MED webpages – you can find specific info at these links:

In Norwegian:

In English:

past presentations from Research seminars:


Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved Det medisinske fakultet


Midler til mobilitet, gjesteforskere og feltkurs: frist 1. sept


from Science Europe: Towards Sustainable Research Data.


Horisont Europa offisielt lansert og mer …


Norway Read and Publish (Springer Compact) agreement


New Rubric for the Evaluation of Research Data Management Plans


Helseforskningsloven poster

Huske  å søke REK-godkjenning i god tid, at dette som hovudregel gjeld alle prosjekta vi er involverte i, og å ta kontakt med REK om det skulle vere spørsmål. / Virtually all health research projects that we are involved in need to be submitted to the Norwegian Ethics committee. REK must be also be contacted about all cases were we are the slightest uncertain.


RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav


Fra UiB: Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning

UiB har satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet – UIB FRAM.


Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

online course in Mitt UiB for researchers


From ScienceEurope – Guiding Models for Optimising the Operation and Use of Research Infrastructures


Forskerlinjeoppgaver:

Å rekruttere en forskerlinjestudent inn i et prosjekt kan være en veldig god mulighet for å styrke et prosjekt med mer ressurser. Les mer.


Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

read more


RCN Budsjett 2021: Raskere grønn omstilling og Hva kan Forskningsrådet gjøre for deg i Horisont Europa? 


Fra RCN: