Research

General (useful) Research links:

Søknadsprosesser ved IGS


More information about Research & Funding is available on the MED webpages – you can find specific info at these links:

In Norwegian:

In English:

past presentations from Research seminars:Helseforskningsloven poster

Huske  å søke REK-godkjenning i god tid, at dette som hovudregel gjeld alle prosjekta vi er involverte i, og å ta kontakt med REK om det skulle vere spørsmål. / Virtually all health research projects that we are involved in need to be submitted to the Norwegian Ethics committee. REK must be also be contacted about all cases were we are the slightest uncertain.


Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley


Fra RCN: mer Horisont 2020 gratis kurs –


RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav


Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …

Mer:

enda mer:

Globale utfordringer – Forskerprosjekt:


Styrker visjonen for likestilling i Horisont Europa. Nyhetsbrev Horisont 2020 – november 2020.


Fra UiB: Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning

UiB har satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet – UIB FRAM.


Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

online course in Mitt UiB for researchers


Småforskmidler 2020 IGS


Nysgjerrig på BOTT?

Nytt system for lønn, personal og økonomi fra nyttår


From ScienceEurope – Guiding Models for Optimising the Operation and Use of Research Infrastructures


RCN – Research in Norway – Facts and Figures 2019


Forskerlinjeoppgaver:

Å rekruttere en forskerlinjestudent inn i et prosjekt kan være en veldig god mulighet for å styrke et prosjekt med mer ressurser. Les mer.


Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

read more


RCN Budsjett 2021: Raskere grønn omstilling og Hva kan Forskningsrådet gjøre for deg i Horisont Europa? 


Fra RCN:


Tips fra noen som har lykkes i Horisont 2020