Research

More information about Research & Funding is available on the MED webpages – you can find specific info at these links:

In Norwegian:

In English:


General (useful) Research links:

Søknadsprosesser ved IGS


Data Management Planning workshop for Life Science Projects – 4 March

Science Europe Newsletter: Feb. 2019: includes a free download of a guide for Data Management Plans


Spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon: SV + MED = SANT


Forskerlinjeoppgaver:

Å rekruttere en forskerlinjestudent inn i et prosjekt kan være en veldig god mulighet for å styrke et prosjekt med mer ressurser. Les mer.


Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

read more


Peder Sather Grant

The Peder Sather Center for Advanced Study awards grant to research projects that foster the development of new research collaborations between faculty at the University of California, Berkeley and Norwegian academic institutions. Deadline for applications is April 1st. Read more about the grant and the application process.


TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020


RCN Budsjett 2021: Raskere grønn omstilling og Hva kan Forskningsrådet gjøre for deg i Horisont Europa? 


Fra RCN:


Peder Sather Grant Application Guidelines 2020-2021 – Deadline 1.4.2020


Ramune Midttveit’s October 2019 tips

(PES, POS, ERASMUS+, Staff mobility …)


Tips fra noen som har lykkes i Horisont 2020


IGS Application-writing seminar 2 October 2019 – see presentations