Research

Fra RCN – Bli med å utforme Horisont Europa – midler tilgjengelig

Forskningsrådet ønsker slagkraftig norsk deltakelse i utformingen av Horisont Europa, og lyser ut midler for å stimulere til koordinert norsk deltakelse på EU-arenaen. Les mer.

Kurs i Bergen – Horisont 2020 – Get Ready for Horizon Europe (by Europa Media Group)


Ramune Midttveit’s October tips

(PES, POS, ERASMUS+, Staff mobility …)


Fond og legater – Søknadsdatabasen åpen – frist 1. des


Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020 – frist 1. des


Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov


ERC søknadslesedag i Bergen – 6. nov


Tips fra noen som har lykkes i Horisont 2020


IGS Application-writing seminar 2 October – see presentations


Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist frem til 31.12.2019


EDCTP funding opportunities (deadlines oct./nov.)


BFS Starting Grant = TMS Starting Grant

Learn more about the Trond Mohn Stiftelse Starting Grant Programme
(applications are closed for 2019 – the next announcement for 2020 will be in December 2019)


Fra NordForsk: Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Den første utlysningen i Nordisk program for tverrfaglig forskning har et budsjett på totalt 120 millioner norske kroner og søknadsfrist er 13. november 2019.


Nye personvernregler (GDPR) og sikrer gjenbruk av data

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Les mer fra RCN


Plan S:  siste nytt 

last updated 5.6.2019


14 millionar ventar på deg – les mer om UiBs fond og legat.


Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

MED (fakultetet) har laget en ny incentivordning for eksternt finansierte prosjekter, se vedlegg. Det betyr at ved tilslag på større prosjekter, får man medfinansiering fra fakultetet i form av stipendiat/postdok-stillinger! Dette kan legges inn som egenfinansiering i budsjettet og gir dermed større rom for andre budsjettposter.

Tildeling av rekrutteringsstillinger til BOA prosjekt


Forskerlinjeoppgaver:

Å rekruttere en forskerlinjestudent inn i et prosjekt kan være en veldig god mulighet for å styrke et prosjekt med mer ressurser. Les mer.


Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

read more


Horisont 2020 nyhetsbrev aug 2019

Horisont 2020 – nyhetsbrev juni 2019

Få økonomisk støtte til å skrive Horisont 2020-søknad – Tips før ERC-intervju – Kurs om finansielle regler

Horisont 2020 – nyhetsbrev mai 2019

Møt Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) i Oslo; EU søker toppeksperter til fem nye Mission Boards …

Horisont 2020 – nyhetsbrev nr 5/2019

Horisont 2020 – nyhetsbrev nr 4/2019.

Horisont 2020 – nyhetsbrev nr 3/2019

  • Nye norske nettsider om Horisont2020 og mer …

Horisont 2020-Nyhetsbrev ERC og MSCA nr. 2/2019

  • Rekruttere en postdok fra utlandet? Reise ut?
  • Bli klok på ERC SYNERGY Grants

Science Europe Newsletter

Feb. 2019: includes a free download of a guide for Data Management Plans


General (useful) Research links:

Søknadsprosesser ved IGS
Application processes at IGS

Fra Forskningsadministrativ avdeling/The Division of Research Administration
BOA – Støtte til eksternfinansiert forskning

From the Faculty of Medicine
Ekstern finansiering
External funding opportunities
Work support for research

Hordaland’s H2020 Helpdesk: helpdesk@visinnovasjon.no

The H2020 Helpdesk in Hordaland supports academia, industry and public sectors towards the H2020 programme, through thematic seminars and 1:1 counselling sessions. The H2020 Helpdesk is a cooperation between The University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Innovation Norway, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, The Research Council of Norway and VIS.

Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB var åpen (frist 1.12.2018) Les mer

All Newsletter items in the Calls and funding category