Horisont Europa offisielt lansert og mer …

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 91,2 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Les mer fra RCN.

Les nyhetsbrev fra Horisont Europa