Fakultetets undervisningsregnskap / teaching accounting 2020

Kjære alle ansatte med undervisningsoppgaver, Om noen få dager vil du få tilsendt en epost fra fakultetet med lenke til et felles undervisningsregnskap for fakultetet for 2020. Instituttene og fakultetet ønsker i år å gjennomføre en tidsbruk-undersøkelse for undervisning etter Continue reading Fakultetets undervisningsregnskap / teaching accounting 2020

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? 3. des 2020

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? Digitalt frokostseminar torsdag 3.desember på Zoom kl. 0830-1000 Pandemi på overtid – arbeidsmiljø – ledere – medarbeidere Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige Continue reading Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? 3. des 2020

Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems

(English below) På grunn av overgang til nye systemer fra 1. januar 2021 er det satt frister på noen registreringer. Det er viktig at alle gjør seg kjent med relevante frister. Tidskonto – Min Tid (for teknisk – administrative): Ved Continue reading Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems

Opplæringsøkter i bruk av moduler i MittUiB for undervisere i medisinstudiet»

fra Edvin Schei: Det er forventet at alle undervisere i medisinstudiet har tilgang til og benytter MittUiB, dette er spesielt viktig i en tid med mye digital undervisning. Vi vet at det varierer hvor mye de enkelte underviserne benytter MittUiB Continue reading Opplæringsøkter i bruk av moduler i MittUiB for undervisere i medisinstudiet»

RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

Plan S trer i kraft fra 2021, og vil gjelde for nye prosjekter som får finansiering gjennom utlysninger i 2021. Det innebærer at Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter fra nyttår blir oppdatert med nye krav om åpen tilgang til vitenskapelige Continue reading RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2020 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

from Berg-Hansen: Alt du trenger å vite om reiser, arrangementer og smittevern

Hold deg oppdatert Det har kommet nye og oppdaterte restriksjoner på smitteverntiltak fra myndighetene. Dette får naturlig nok konsekvenser for hvordan vi gjennomfører reiser og møter i tiden fremover. For oss i Berg-Hansen er det viktig å sørge for at Continue reading from Berg-Hansen: Alt du trenger å vite om reiser, arrangementer og smittevern