Informasjon vedr forlengelse av åremål for postdoktorer

Adgang til forlengelse av åremål for postdoktorer som følge av arbeidsmessige hindringer Vi viser til brev fra HR-avdelingen av 21. april om retningslinjer for forlengelse av åremål for stipendiater og postdoktorer som følge av koronapandemien. Kunnskapsdepartementet har nå vurdert spørsmålet Continue reading Informasjon vedr forlengelse av åremål for postdoktorer

Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Formål Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige Continue reading Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Toppledere vil være pådrivere for virtuelle møteplasser for forskere

Fra RCN: Forskere oppfordres fra alle hold til å delta på internasjonale konferanser, noe som innebærer store klimaavtrykk. Kan virtuelle konferanser være et fullgodt alternativ? Disse er også rimeligere, tar mindre tid og flere kan komme til ordet. Ja, sier Continue reading Toppledere vil være pådrivere for virtuelle møteplasser for forskere

Hurramelding – to av fakultetets tre utdanningspriser går til IGS!

Fra Edvin Schei, Utdanningsleder IGS: 150.000: Etter vedtak i studieledelsen kan vi gratulere miljøet i samfunnsfarmasi med utdanningspris pålydende kr. 150.000. Ansvarlige er Lone Holst og Reidun Kjome. Gratulerer så mye! Prisen utdeles for arbeid som er gjort med fornyelse Continue reading Hurramelding – to av fakultetets tre utdanningspriser går til IGS!

Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Virkningstidspunktet var 1. september 2019. Endringene innebærer innskjerpede krav til utdanningsfaglig kompetanse (tidligere omtalt som «pedagogisk basiskompetanse») ved ansettelse i førsteamanuensisstilling og ved ansettelse i og Continue reading Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger

Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

fra utlysning: Stipendiat (5 MNT stillingar) Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) MNT (matematikk, naturvitskap, teknologi) stipendiatstillingar frå 1. september 2020. Stipendiatar vert tilsett i 100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 Continue reading Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Hei alle, (see below for English) Det nærmer seg tid for Cristin-rapportering igjen. I år er det nye krav til rapportering, vi er derfor tidlig ute med informasjon. Krav til forskeren Innen 31. januar 2020 skal forskerne ha registrert alle Continue reading Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Trond Mohns Stiftelse har igjen lyst ut Starting Grants https://www.mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/bfs-starting-grant/, og søknadsfristen for prekvalifiseringsrunden er 16.mars 2020. Disse stipendene er en gylden mulighet for oss til å styrke miljøet vårt med unge talenter. Tenk grundig gjennom om dere vet om Continue reading TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Til vitenskapelig ansatte ved IGS, For 2020 har instituttet kr. 568.000,- til fordeling av «småforskmidler». Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal gå til å dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, datakoblinger, teknisk/administrativ Continue reading Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020