Education

Utdeling av Praksisveilederprisen for 2019


IGS Utdanningsseminar 22. april


OBS: nytt om bildebruk ved UiB og Mitt UiB – lær mer


Studer på nett med UiB – 3 om helse

også: Nordic University Health Hub – Open Education Resources on Health from Nordic universities


fra Utdanningsseminar IGS 25.3.19


Digitale litteraturlister på hele UiB


Ny studieplan i medisin