Education

Helse-Vest: Forslag til priskandidatar til utdanningsprisen for 2020 – frist 19.10.202


Alrek – nye læringsareal, nye muligheter? Seminar 22.10


RCN Forskningsfrokost: Hvor gode er digitale læringsverktøy – egentlig? 29.10


2 utdanningsprosjekter fikk finansering!

IGS gratulere!


Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10


RCN: Forskningsfrokost: Hvor gode er digitale læringsverktøy – egentlig? 29.10.20


Workshops i pedagogiske mapper høsten 2020


Til alle som underviser på Medisinstudiet høsten 2020


Kunsten å kommunisere godt på skjerm (zoom m.m.)


Minutes from the Programme Committee for Global Health


Digital dugnad i høyere utdanning – Digital Teaching for Higher Education


Korte kurs i Teams, Zoom og Kaltura / Short lessons in Teams, Zoom and Kaltura


Hurramelding – to av fakultetets tre utdanningspriser går til IGS!


Invitasjon til IGS sitt Team for digital undervisning

melding frå Eirik Dalheim (MED)

Det er oppretta eit Team for digital undervisning for IGS. Alle er velkomne til å melde seg inn, og me ber UGLEne spesielt til å oppfordre til innmelding i sine miljø. Ingrid Miljeteig er superbrukar for IGS. Les mer.


Utdeling av Praksisveilederprisen for 2019


OBS: nytt om bildebruk ved UiB og Mitt UiB – lær mer


fra Utdanningsseminar IGS 25.3.19


Digitale litteraturlister på hele UiB


Ny studieplan i medisin