Education

Kjære kolleger ved IGS / Dear colleagues at IGS

Vårens utdanningsseminar vil finne sted 25. mai fra klokken 12 i Aulaen (Midgard) i Alrek helseklynge, så sett av tid i kalenderen allerede nå.
Programmet vil komme om ikke lenge.
/
This spring’s education seminar (teaching seminar) will take place on May 25th at 12 in the Aula (Midgard) in Alrek helseklynge, so make room in your calendars already now.
The program will follow shortly.

Hilsen Øystein


Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet – vår 2022


Enhet for læring sitt tilbud for våren 2022


Seks meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet!


IGS gratulere Tine Nordgreen


Ten tips for digital teaching


Utlysing av insentivmidlar utdanning UiB 2021


fra På Høyden: Lanserer portal for programvare i undervisning


Kunsten å kommunisere godt på skjerm (zoom m.m.)


Digital dugnad i høyere utdanning – Digital Teaching for Higher Education


Korte kurs i Teams, Zoom og Kaltura / Short lessons in Teams, Zoom and Kaltura


Invitasjon til IGS sitt Team for digital undervisning

melding frå Eirik Dalheim (MED)

Det er oppretta eit Team for digital undervisning for IGS. Alle er velkomne til å melde seg inn, og me ber UGLEne spesielt til å oppfordre til innmelding i sine miljø. Ingrid Miljeteig er superbrukar for IGS. Les mer.


OBS: nytt om bildebruk ved UiB og Mitt UiB – lær mer


Digitale litteraturlister på hele UiB


Ny studieplan i medisin