Digital dugnad i høyere utdanning – Digital Teaching for Higher Education

Bli med i en FB gruppe / participate in a FB group

Nedstengning av høgskoler og universiteter i kjølvannet av Corona-viruset har skapt en ny situasjon for oss forelesere og studenter. Det deles mye viktig informasjon på lokale plattformer på de ulike institusjonene, og vi tenker at dette bør utvides så flere kan få glede av hverandres erfaringer. Denne gruppa er tenkt som en ressurs for alle som underviser i høyere utdanning, eller bidrar i administrasjon av undervisning i UH, så vi kan dele tips, råd og bruksanvisninger for å overføre fysisk undervisning og veiledning til digitale plattformer. For mange av oss er mye av dette nytt, mens andre har lengre digital erfaring. Det finnes en større fb-gruppe som omfatter hele skolesektoren, men her ønsker vi å rette fokus kun mot UH-sektoren og de utfordringene vi og våre studenter nå stor overfor Håper dere vil bidra til å dele erfaringer og stille spørsmål

Gruppen tar ikke inn studenter. I en situasjon der både studenter og undervisere er henvist til et lukket liv i familien, med ulike grad av bekymring for nære og kjære, hjemmeværende barn, ekstra omsorgsansvar for eldre i familien, vil dette naturlig påvirke den enkeltes arbeidsevne og -mulighet. Vi ønsker at denne gruppa også skal være et forum der vi kan dele forslag til ulike måter å tilpasse krav og forventinger til studentene (og oss selv) på i denne helt spesielle situasjonen vi opplever nå. Hvordan kan vi skape den nødvendige fleksibilitet, og være en god støtte for hverandre og studentene? Kommunikasjonen i gruppa vil foregå på norsk og engelsk.

English:

The shutdown of colleges and universities in the wake of the corona virus has created a new situation for lecturers and students. While all institutions are providing important information, there is a need for an interactive space where everyone can benefit from each other’s experiences. This group is intended as a resource for anyone teaching in higher education, so we can share tips, advice, and instructions for transferring physical education and guidance to digital platforms. For many of us, much of this is new, while others have longer digital experience. Hope you will help share experiences and ask questions

Communication in the group will take place in Norwegian and English.You can use whatever language you feel comfortable in. Find out more.

This entry was posted in Ukategorisert by gmset. Bookmark the permalink.