14.5.2020: Nye retningslinjer for tilgang til MED / New guidelines for access to The Faculty of Medicine

Fra Per Bakke, Dekan MED til alle ansatte ved Det medisinske fakultet

(From Per Bakke in English below, also info from Guri Rørtveit 15.5 below)

Følgende nye retningslinjer for tilgang laboratorier og kontorer gjelder fra 14/5 og til annet er bestemt:

 1. De som ønsker å komme tilbake, skal kunne gjøre det forutsatt at:
 •      De har tatt smittevernskurset på UiB.
 •      Smittevernsregler på jobben overholdes.

I tillegg:

 1. De som kommer tilbake på jobben, skal oppfordres til å gå eller sykle, men hvis man må bruke offentlig transport, unngå rushtiden
 2. Det er ikke nødvendig lenger å registrere de som kommer tilbake på jobb.
 3. For de som ønsker hjemmekontor, er det fortsatt OK
 4. Kontroll med at smittevernsregler overholdes, gjøres som før av instituttene. Instituttleder kan for eks be forskningsgruppeledere å påse at kontorer, laboratorier, møterom ikke blir mer overfylt enn at smittervernsregler, inkludert 1 m grensen, overholdes
 5. Ved fysiske møter på instituttene skal det være maksimalt 20 personer
 6. Reglene for gjennomføring av disputas gjelder uendret.
 7. Undervisning- og eksamen er fortsatt digital ut semesteret
 8. Veiledningssamtaler o.l. kan avholdes i UiB-lokaler og kontorer
 9. Lesesaler åpnes foreløpig ikke

This mail goes to all employees at the Faculty of Medicine from Per Bakke Dean, MED

The following rules apply for access to offices and labs at the Faculty of Medicine from May 14th and until further notice:

 1. Those who want to return to their offices and labs are allowed to do so given:
 •          *   They have completed the e-learning-course-protective-measures at the UiB
 •          *   They comply with the infection prevention measures at the UiB
 1. When travelling to work people should walk and bike, but if going by public transportation, avoid the rush hour
 2. It is no longer necessary to register those who return to the university
 3. For those would prefer to work from home, this is OK
 4. The head of the department is responsible for checking that the infection prevention measures are met. The head could for instance leave this to the leaders of the research groups
 1. If people attend meetings in person no more than 20 persons are allowed
 2. The rules for the PhD dissertations are unchanged
 3. All teaching and exams will be digital until the end of the semester
 4. Supervising may be arranged in the UiB areas
 5. The study halls will remain closed

fra Guri Rørtveit 15.5.2020:

Short English version: Welcome back to your workplace at IGS!

Om gjenåpning av universitetet

Jeg viser til epost fra dekan Per Bakke i går. Fra og med i dag er det anledning for alle ansatte å komme tilbake på jobb. Dere trenger ikke lenger søke meg om tillatelse – tvert imot er det nå ønskelig at vi kommer tilbake til hverdagen! Ta smittevernkurset og sett deg inn i risikovurderingen for ditt fagområde først.

Jeg har forståelse for at dette krever en ny omstilling, både mentalt og når det gjelder utstyr. Start gjerne på kontoret en dag du ikke har altfor mye på programmet og tenk gjennom på forhånd hva du trenger å ta med tilbake for å fungere godt på arbeidsplassen. Jeg var på jobb i et nokså tomt bygg i Kalfarveien i dag. Jeg gleder meg til dere gode kolleger kommer tilbake også!

Smittevernreglene kan føles litt uhåndterlige i starten, men det skal vi bli vant til. De skal nok følges i lang tid fremover. En forenklet variant ser slik ut:

Hold 1 meter avstand. Vask hendene skikkelig og ofte. Hold deg hjemme hvis du blir syk.

For tiden er det lite smitte i Bergen, og dermed en veldig god tid for å komme tilbake på kontoret og øve inn smittevernreglene. Ta gjerne en kikk på Folkehelseinstituttet sine nettsider, de inneholder mye god informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

I neste uke starter vi med rydde- og kaste-sjau i Kalfarveien med tanke på flytting til Alrek. Det nye bygget ser ut til å bli ferdig som planlagt, og det er derfor prekært at alle kaster og pakker slik Siri har informert om. Husk at det kan komme nedstenginger igjen, og sommerferie blir det i alle fall.

Velkommen tilbake til lokalene til Institutt for global helse og samfunnsmedisin!