Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2019 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Det er utlyst såkornmidler for samarbeid i Alrek helseklynge for 2020 Formål med midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid. Kriterier for midlene: Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling. Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for Continue reading Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Opplæring i UiBs system for melding av HMS-avvik

Dere inviteres til opplæring i UiBs system for melding av HMS-avvik. Senioringeniør og yrkeshygieniker Bente-Lise Lillebø v/HR-avdelingen vil lede dette. Dato og tid: Mandag 21.10.2019, 10.00 – 14.00 Rom: Lungegården, Kalfarveien 31 Påmelding innen 14. oktober her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7199192

Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Hei (fra Anne Berit Guttormsen, leder for Forskerlinjen) Som dere kanskje vet så er jeg leder for Forskerlinjen for Medisin og Odontologi. Vi begynner å reklamere for Forskerlinjen tidlig i første studieår og har allerede hatt 2 informasjonsmøter for studentene Continue reading Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Ferieplanlegging høst og jul – frist 1. oct / Holidays, fall and Christmas – deadline 1 Oct.

(English below) Ferieplanlegging høst og jul Vi håper alle har hatt en fin sommer og minner om at det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul. Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som vanlig Continue reading Ferieplanlegging høst og jul – frist 1. oct / Holidays, fall and Christmas – deadline 1 Oct.