Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg

“Betalmeg” er en selvbetjeningsløsning der eksterne kan sende inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner. For personer med norsk bankkonto, som kan logge på ID-Porten Personene som skal sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon, må gi oss denne informasjonen: Navn: Adresse: Fødsels- og personnummer: Continue reading Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg

Forskningsstipend til utenlandsopphold? Frist til IGS 15.9

Fra Ingvild Strømsnes Maden – Se viktig informasjon fra fakultetet: Informasjon om forskningsstipend til utenlandsopphold i 2022 Merk at ferdig utfylt søknad med vedlegg sendes via instituttleder for anbefaling og signatur innen 15. september. Sendes med e-post til Ingvild (ingvild.maden@uib.no) Continue reading Forskningsstipend til utenlandsopphold? Frist til IGS 15.9

Påminnelse – Arbeidsmiljøprisen 2021 ved Det medisinske fakultet – forslagsfrist 30. september

Fra Gjert Bakkevold ved MED: Minner om arbeidsmiljøprisen 2021 ved Det medisinske fakultet. Vi håper på mange gode forslag. Fristen er 30. september. Flott om utlysningen tas med i nyhetsbrev og informeres om ved instituttene. Flyer og kriterier for prisen Continue reading Påminnelse – Arbeidsmiljøprisen 2021 ved Det medisinske fakultet – forslagsfrist 30. september

Praxeologi-info

http://praxeologi.wordpress.com/ Praxeologi fortsætter som PRAX-sem og PRAX-les mv. Skriv dig på hjemmesiden og få opdatreret mails regelmæssige eller følg med VELKOMMEN I PRAX-SEM og PRAX-LES og PRAX-tidsskrift  Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker (uib.no) http://praxeologi.wordpress.com/ Praxeologi – Continue reading Praxeologi-info

Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved Det medisinske fakultet

fra Ingvild Strømenes Maden Kjære alle, Alle universitetsansatte som forskere ved Det medisinske fakultet kan kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på forskningsopphold i utlandet. Kommende søknadsfrist er 1. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Finansiering Continue reading Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved Det medisinske fakultet