Useful links

Ny studieplan i medisin
for UiB: GDPR – informasjon om nye personvernregler
Nytt om bildebruk ved UiB
Plan S – latest news
for MED Faculty: Retningslinjer for GDPR-dag og nye arbeidsrutiner

IGS:
Utdanningstrategi 2014-2018
Forskningstrategi 2016-2019
Kommunikasjon ved IGS
Parking Kalfarveien

UiB:
info for International Researchers at UiB
Skype for Business
Assistance abroad / Hjelp i utlandet
UiBs ansattsider  – Employee Pages
UiB’s new digital strategy
Office365

UiBs Profilmanual
#ORG2022     BOA

PAGAInformation about using PAGA (in both NO & ENG)
E-læringsportalen gir deg en oversikt over ulike kurs om digitale verktøy.

HMS

IGS verneombud / safety delegates:  Linda Karin Forshaw
IGS varaverneombud / deputy safety delegates: Frøydis Kristine Bruvik

HMS  portalen
HSE portal


Sikresiden
Emergeny
FIRE / BRANN

Kildesortering av avfall / Waste sorting and recycling

Dersom ansatte ved UiB opplever trakassering
What to do if you are subjected to harrassment for staff at UiB

Retningslinjer for representasjon og bevertning


Newsletters

To stay updated, sign up for newletters:

  • KhronoKhrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning
  • På Høyden – Nyhetsavisen for Universitetet i Bergen
  • Forskning.no – en nettavis om norsk og internasjonal forskning.
  • UiB – følger med det viktigest ved UiB
  • UiB/ansatte – viktig tips, kurs, info for ansatte