Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Featured

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2020 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Dørene til avdelinger ved IGS i Årstadveien 17 og ODH er låst/Locked IGS doors at Årstadveien 17 and ODH

Featured

Dørene til avdelinger ved IGS i Årstadveien 17 låses. Dette innebærer at man må benytte adgangskort. Årsaken er redusert tilstedeværelse i bygget på grunn av kommunens korona-restriksjoner og mulig fare for tyverier mv. Når det gjelder hoveddøren, har partene i Continue reading Dørene til avdelinger ved IGS i Årstadveien 17 og ODH er låst/Locked IGS doors at Årstadveien 17 and ODH

Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Featured

Det medisinske fakultetet har utviklet et nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR, som er svært viktig for alle nåverende og fremtidige prosjektledere å sette seg inn i: Personvernforordningen (også kjent som GDPR), personopplysningsloven og helseforskningsloven stiller krav til forskere og forskningsinstitusjoner. Dette Continue reading Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems

(English below) På grunn av overgang til nye systemer fra 1. januar 2021 er det satt frister på noen registreringer. Det er viktig at alle gjør seg kjent med relevante frister. Tidskonto – Min Tid (for teknisk – administrative): Ved Continue reading Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems

Opplæringsøkter i bruk av moduler i MittUiB for undervisere i medisinstudiet»

fra Edvin Schei: Det er forventet at alle undervisere i medisinstudiet har tilgang til og benytter MittUiB, dette er spesielt viktig i en tid med mye digital undervisning. Vi vet at det varierer hvor mye de enkelte underviserne benytter MittUiB Continue reading Opplæringsøkter i bruk av moduler i MittUiB for undervisere i medisinstudiet»

RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

Plan S trer i kraft fra 2021, og vil gjelde for nye prosjekter som får finansiering gjennom utlysninger i 2021. Det innebærer at Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter fra nyttår blir oppdatert med nye krav om åpen tilgang til vitenskapelige Continue reading RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

from Berg-Hansen: Alt du trenger å vite om reiser, arrangementer og smittevern

Hold deg oppdatert Det har kommet nye og oppdaterte restriksjoner på smitteverntiltak fra myndighetene. Dette får naturlig nok konsekvenser for hvordan vi gjennomfører reiser og møter i tiden fremover. For oss i Berg-Hansen er det viktig å sørge for at Continue reading from Berg-Hansen: Alt du trenger å vite om reiser, arrangementer og smittevern

Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …

fra Bjarne Robberstad, forskningsleder ved IGS. NFR sin hovudsøknadsfrist er 10. februar (FRIPRO), medan ein kan søke om pengar til kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 17. februar.  Sjå vedlegget med informasjon om desse utlysingane, som har mange relevante moglegheiter for Continue reading Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …