Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. Continue reading Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte, Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning Continue reading Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Om semesterstart

Høstsemesteret starter i uke 33. Studiestart mandag 12. august. Ny masterstudent Program 13. august Tid: Tirsdag 13. august 2019, kl. 10.00 Oppmøtested: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91 10.00-10.50: Felles åpningsseremoni for masterstudenter  Presentasjon av programmet for Continue reading Om semesterstart