Registration open for CCBIO903 Cancer research: Ethical, economic and social aspects

Dear all Increasing integration and convergence between biomedical, ethical and social aspects have become an intrinsic part of cancer research. Cancer researchers and clinicians face important questions and dilemmas every day: How can we deal with the uncertainties in the Continue reading Registration open for CCBIO903 Cancer research: Ethical, economic and social aspects

Dagsseminar: Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning Onsdag 27. november 2019 Kl. 08.30 – 15.45 Grand Hotell Terminus Bindende påmelding gjennom følgende lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6824094 Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Continue reading Dagsseminar: Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020

Posisjoneringsmidler (POS): Posisjoneringsstøtten deles opp i 3 kategorier: 1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig HEuropa søknad Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå 3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) Det kan søkes om Continue reading Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020

Hvem eier helsedataene våre?

Faggruppe for registre i Alrek helseklynge ønsker få belyst problemstillinger knyttet til håndtering og forvaltning av helsedata, og inviterer til debattmøte 30/10 (kl. 14-15.30), se link https://www.uib.no/alrekhelseklynge/130155/hvem-eier-helsedataene-v%C3%A5re Endelig sted for debatten blir annonseres senere.

Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Det er utlyst såkornmidler for samarbeid i Alrek helseklynge for 2020 Formål med midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid. Kriterier for midlene: Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling. Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for Continue reading Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

UiB Videre minner om søknadsfristen for å søke utviklingsmidler à kr 50.000 til fagmiljøer som har lyst til å utvikle nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Eksempler på hva man kan søke støtte til: Kursdesign nye nettbaserte evu-kurs Redesign og digitalisering av Continue reading 15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

Opplæring i UiBs system for melding av HMS-avvik

Dere inviteres til opplæring i UiBs system for melding av HMS-avvik. Senioringeniør og yrkeshygieniker Bente-Lise Lillebø v/HR-avdelingen vil lede dette. Dato og tid: Mandag 21.10.2019, 10.00 – 14.00 Rom: Lungegården, Kalfarveien 31 Påmelding innen 14. oktober her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7199192