CISMAC webinar 7 October

Time: 12:30 CET. Tentative title: “Effects of economic support and community dialogue on adolescent sexual behavior: findings from the RISE trial”. Presenter: Hanne Keyser Hegdahl. Read more

Husk utdanningsseminaret for IGS – 6. oktober. Kanskje fysisk? Hybrid-isk? PÅMELDING HER!

fra Edvin Schei: Kjære alle ved IGS! Om ikke lenge arrangerer IGS sitt halvårlige utdanningsseminar. Nå i våre inspirerende nye lokaler i Alrek – kan vi håpe? Seminaret varer fra kl 13 til 16, med lunsj 1230. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8996692 Og selvsagt Continue reading Husk utdanningsseminaret for IGS – 6. oktober. Kanskje fysisk? Hybrid-isk? PÅMELDING HER!

Fra Praxeologigruppen

Invitasjon til Nordisk praxeologi treff i København 5. oktober. Invitasjon til Nordisk konferanse i praxeologi 2020 i  Bergen 2.-4. november. For program og registrering, klikk på lenkene til arrangementene.

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020. Lær mer. I brevet under står det at fristen for å søke er 24.mars, men det skal være 24.september. Aktiviteten må være ferdigstilt Continue reading Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Valg av verneombud – høsten 2020

Høsten 2020 gjennomføres det valg av verneombud for funksjonsperioden 2021-2022. https://www.uib.no/hms-portalen/81815/valg-av-verneombud Ved UiB velges verneombud på alle nivå og valget foregår derfor i tre omganger: Lokale verneombud Hovedverneombud ved fakultet/avdeling Universitetets hovedverneombud Først velger de ansatte sine lokal verneombud, så Continue reading Valg av verneombud – høsten 2020

Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Det er lyst ut 15 stipendiatstillinger og 3 postdoktorstillinger – som er fakultetet si fellesutlysing for høsten 2020 (Søknadsfristen er 20.9.2020). https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191844 https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191826 Det er gjort relativt store endringer i retningslinjene for vurdering av kandidatene (se nederst på denne siden: Continue reading Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Utlysningen av samarbeidsmidler for 2021 er nå tilgjengelig her https://www.uib.no/alrekhelseklynge/138158/utlysning-samarbeidsmidler-2021 Søknadsfrist: 13. november 2020 Vi ber om at utlysningen videreformidles til alle aktuelle interessenter i klyngesamarbeidet. Med tanke på studentmidlene vil det også utgå en egen epost til aktuelle studentråd Continue reading Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

All PhD candidates and Post Docs, Interdisciplinarity in doctoral research The Coimbra Group is interested in finding ways to foster research collaboration and visibility, to improve the research environment in member universities and to increase the impact of research results Continue reading Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

Nytt fra helsefag/Sykepleievitenskap og forskningsgruppen Praxeologi

Om en masterstudent, Seminarier og konference.  MASTERSTUDENT nr. 22 fra forskningsgruppen Praxeologi har afløst eksamen 27. august 2020 THERESE FLØ BJERVIK mastereksamen 60STP i Helsevitenskap, studieretning Sykepleievitenskap, forskningsgruppen PRAXEOLOGI: Titel på arbejdet er: Mot alle odds En analyse av mannlige Continue reading Nytt fra helsefag/Sykepleievitenskap og forskningsgruppen Praxeologi

News from ETØK

ETØK has been to Geilo for their annual seminar 26-28 August. Presenter at the seminar was Paul Farmer (Harvard). Read more about the seminar here: https://www.uib.no/en/bceps/137742/conversation-paul-farmer ETØK will establish a new research group in Health economics, health management and translational Continue reading News from ETØK

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Vaktlisten for veiledningstjenesten for medisinsk statistikk er oppdatert for høsten 2020. Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er Continue reading Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Posted in PhD