Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Featured

Hei alle, (see below for English) Det nærmer seg tid for Cristin-rapportering igjen. I år er det nye krav til rapportering, vi er derfor tidlig ute med informasjon. Krav til forskeren Innen 31. januar 2020 skal forskerne ha registrert alle Continue reading Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Featured

Fra Heidi Annette Espedal (MED Faculty Director) og Tone Friis Hordvik: Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for Continue reading Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

International Centre: Erasmus and other Mobility seminars in January

UiB’s International Centre has a number of services for incoming researchers and for UiB researchers travelling abroad. Read their December Newsletter: newsletter desember (002) Mobility seminar Are you planning a research stay (for more than one month) outside of Norway? Continue reading International Centre: Erasmus and other Mobility seminars in January

Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

Lagt ved finn du utlysing av stimuleringsmidlar for utdanningsrelaterte prosjekt og arbeid knytt til utvikling innan utdanning og vidareutvikling av pedagogisk kompetanse ved IGS. Stimuleringsmidlar utdanning IGS 2020_es Søknadar som er i tråd med IGS sin utdanningsstrategi, og/eller utdanningssamarbeid med Continue reading Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Til vitenskapelig ansatte ved IGS, For 2020 har instituttet kr. 568.000,- til fordeling av «småforskmidler». Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal gå til å dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, datakoblinger, teknisk/administrativ Continue reading Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Utreiseseminar/mobility seminar – for vitenskapelig ansatte 17. jan

Internasjonalt senter inviterer vitenskapelig ansatte til utreisesemina seminar torsdag 17. januar 2020 kl 13.30 til 15.30. Det vil bli en gjennomgang av tema som: Finansieringskilder Forsikring Folketrygd Skatt Praktiske gjøremål. Seminaret holdes på engelsk. Lenke til arrangement: https://www.uib.no/ut/131902/utreiseseminar Lenke til Continue reading Utreiseseminar/mobility seminar – for vitenskapelig ansatte 17. jan

fra forskningsgruppen PRAXEOLOGI – 3. des

Forskningsgruppen PRAXEOLOGI: Tidsskrift: https://boap.uib.no/index.php/praxeologi; Hjemmeside: https://www.uib.no/personer/Karin.Anna.Petersen; Forskningsgruppe: https://www.uib.no/fg/praxeologi 03. december 2019 LJUNGRENS ROM – TENTATIVT PROGRAM – ALLE ER VELKOMNE Kl. 09.00 -12.00 Forelæsning: Praxeologisk analyseoptik II- brudtænkningen (The Craft of Sociology)  Karin Anna Petersen Kl. 12.30 – Oddrunn Sortland, Continue reading fra forskningsgruppen PRAXEOLOGI – 3. des