Kunngjøring av valg i gruppe B til instituttråd IGS og fakultetsstyre Det medisinske fakultet / Election notice and invitation to propose candidates to department- and faculty board – group B

Vedlagt er kunngjøringer (norsk og engelsk) for valg av representanter fra gruppe B til instituttrådet IGS og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. Kunngjøring kandidatforslag gruppe B fakultetsstyrevalg 2022 Kunngjøring kandidatforslag gruppe B fakultetsstyrevalg 2022 eng Kunngjøring kandidatforslag gruppe B instituttrådsvalg Continue reading Kunngjøring av valg i gruppe B til instituttråd IGS og fakultetsstyre Det medisinske fakultet / Election notice and invitation to propose candidates to department- and faculty board – group B

Lyser ut ekstra Meltzermidler

Meltzerfondet har hatt god avkastning på sine investeringer og lyser ut 7,8 millioner i en ekstra søknadsrunde for ansatte og studenter ved UiB med søknadsfrist 18. mars. Les mer her: https://pahoyden.no/margareth-hagen/lyser-ut-ekstra-meltzermidler/117391

Courses in epidemiology

Our Centre of Excellence, CISMAC, is arranging two courses in epidemiology this spring, with world-leading epidemiologists as lecturers. The courses are open for all, but priority will be given for IGS affiliates. Rothman and Ehrenstein https://www.uib.no/en/cismac/132934/registration-now-open-conceptual-foundations-epidemiologic-study-design-and-analysis Fox https://www.uib.no/en/cismac/149371/registration-now-open-advanced-epidemiology

Alrek helseklynge: Å leve med kronisk sykdom eller sammensatte hjelpebehov – temadag i regi av Studentpanelet

Mange barn og unge har behov for at ulike tjenester og profesjoner samarbeider for å dekke sine hjelpebehov. De har også en rett til å bli hørt og å medvirke. Vil du lære mer om hvordan du som fremtidig helsepersonell Continue reading Alrek helseklynge: Å leve med kronisk sykdom eller sammensatte hjelpebehov – temadag i regi av Studentpanelet

Invitation til seminar: UiB AI #1 How AI helped solve Protein Folding – and why it matters

Styringsgruppen for UiB AI ønsker velkommen til seminar 24. februar kl. 10. 00 i Universitetsaulaen. Seminaret varer til 11:30 og avsluttes med lunsj og diskusjon 11:30-12:00. Dette er det første i en serie av seminarer om kunstig intelligens ved UiB. Continue reading Invitation til seminar: UiB AI #1 How AI helped solve Protein Folding – and why it matters

Årets priser 2021: felles utlysning av forsknings- og utdanningspriser – frist 15.02.

Kjære alle ved IGS, Årets priser 2021 felles utlysning av forsknings- og utdanningspriser Tidligere vinnere forskningsprisene Tidligere vinnere utdanningsprisene Det medisinske fakultet vil også i 2022 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forsknings-/innovasjonsmiljø og pris for fremragende Continue reading Årets priser 2021: felles utlysning av forsknings- og utdanningspriser – frist 15.02.

Forskerlinjen er en gavepakke – rekrutter en forskerlinjestudent til forskergruppen din nå!

Dette er en henvendelse til deg som synes det er inspirerende og spennende å introdusere unge, entusiastiske medisin- og odontologistudenter til forskning. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. Hva mer kan en engasjert forsker ønske seg? Continue reading Forskerlinjen er en gavepakke – rekrutter en forskerlinjestudent til forskergruppen din nå!

Fellesutlysning 5 stipendiatstillinger ved MED – Joint call 5 phd-positions at MED

Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) opne stipendiatstillingar frå 1. september 2022. Stillingane er opne for søkjarar med masterutdanning relevant for fakultetets forskingsfelt. Stipendiat (5 stillingar) Søknadsfrist 13. februar. At the Faculty of Medicine, five (5) open Continue reading Fellesutlysning 5 stipendiatstillinger ved MED – Joint call 5 phd-positions at MED

Obligatorisk elektronisk brannvernkurs for alle ansatte / Mandatory electronic fire prevention course for all staff

Vi minner om at alle ansatte må gjennomføre elektronisk brannvernkurs. For å logge seg inn med Feide kan man følge denne linken: https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin Om noen har problemer eller spørsmål kan de ta kontakt med support på: support@tiv-kurs.no Brannvernopplæring All UiB Continue reading Obligatorisk elektronisk brannvernkurs for alle ansatte / Mandatory electronic fire prevention course for all staff

Drop-in vaksinering på Studentsenteret 1. februar / Drop-in vaccination at the Student Centre February 1

Bergen kommue og universitetsledelsen har bestemt at det blir ny runde med drop-in-vaksinering på Studentsenteret tirsdag 1. februar fra klokken 9.30 til 15.00. Populært med vaksine på campus Bergen municipality and the university management have decided to offer another round Continue reading Drop-in vaksinering på Studentsenteret 1. februar / Drop-in vaccination at the Student Centre February 1