Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Featured

Det medisinske fakultetet har utviklet et nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR, som er svært viktig for alle nåverende og fremtidige prosjektledere å sette seg inn i: Personvernforordningen (også kjent som GDPR), personopplysningsloven og helseforskningsloven stiller krav til forskere og forskningsinstitusjoner. Dette Continue reading Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Det legges om til nytt søknads-system for elektroniske parkeringstillatelser for ansatte/studenter fra 01.07.2020. Alle parkeringstillatelser for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bil plasser og HC-plasser i gammelt system utgår 30.06.2020. Parkering fom. 01.07.20: Det er kun mulig å bestille ett Continue reading Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Husk utdanningsseminaret for IGS – 6. oktober. Kanskje fysisk? Hybrid-isk? PÅMELDING HER!

fra Edvin Schei: Kjære alle ved IGS! Om ikke lenge arrangerer IGS sitt halvårlige utdanningsseminar. Nå i våre inspirerende nye lokaler i Alrek – kan vi håpe? Seminaret varer fra kl 13 til 16, med lunsj 1230. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8996692 Og selvsagt Continue reading Husk utdanningsseminaret for IGS – 6. oktober. Kanskje fysisk? Hybrid-isk? PÅMELDING HER!

Valg av verneombud – høsten 2020

Høsten 2020 gjennomføres det valg av verneombud for funksjonsperioden 2021-2022. https://www.uib.no/hms-portalen/81815/valg-av-verneombud Ved UiB velges verneombud på alle nivå og valget foregår derfor i tre omganger: Lokale verneombud Hovedverneombud ved fakultet/avdeling Universitetets hovedverneombud Først velger de ansatte sine lokal verneombud, så Continue reading Valg av verneombud – høsten 2020

CISMAC webinar 7 October

Time: 12:30 CET. Tentative title: “Effects of economic support and community dialogue on adolescent sexual behavior: findings from the RISE trial”. Presenter: Hanne Keyser Hegdahl. Read more

Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Utlysningen av samarbeidsmidler for 2021 er nå tilgjengelig her https://www.uib.no/alrekhelseklynge/138158/utlysning-samarbeidsmidler-2021 Søknadsfrist: 13. november 2020 Vi ber om at utlysningen videreformidles til alle aktuelle interessenter i klyngesamarbeidet. Med tanke på studentmidlene vil det også utgå en egen epost til aktuelle studentråd Continue reading Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Fra Praxeologigruppen

Invitasjon til Nordisk praxeologi treff i København 5. oktober. Invitasjon til Nordisk konferanse i praxeologi 2020 i  Bergen 2.-4. november. For program og registrering, klikk på lenkene til arrangementene.

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020. Lær mer. I brevet under står det at fristen for å søke er 24.mars, men det skal være 24.september. Aktiviteten må være ferdigstilt Continue reading Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer