Tjenester på Tvers- bedre forløp for barn med sammensatte helseplager

Helseminister Høye besøkte tirsdag 26/2 Energisenteret i Bergen for å lære mer om hvordan vi kan bedre samhandling for barn med komplekse problemstillinger. Førsteamanuensis Thomas Mildestvedt representerer primærhelsetjenesten i en søknad til NFR for å gjennomføre en randomisert intervensjonsstudie inn Continue reading Tjenester på Tvers- bedre forløp for barn med sammensatte helseplager

Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3

Featured

Til alle forskningsgruppeledere, prosjektledere og fremtidige prosjektledere ved IGS! Kunnskapsdepartmentet signaliserer at universitetene fremover i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjektmidler. Økt eksternt finansiert forskningsvirksomhet er derfor en forutsetning for at vi skal kunne utvikle flere fremragende forskningsmiljøer, men Continue reading Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3

GDPR – informasjon om nye personvernregler

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Les mer fra RCN GDPR – informasjon Continue reading GDPR – informasjon om nye personvernregler