Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Featured

Det legges om til nytt søknads-system for elektroniske parkeringstillatelser for ansatte/studenter fra 01.07.2020. Alle parkeringstillatelser for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bil plasser og HC-plasser i gammelt system utgår 30.06.2020. Parkering fom. 01.07.20: Det er kun mulig å bestille ett Continue reading Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut inntil tre priser for fremragende undervisning og en støtteordning for studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin for 2021. Pris for fremragende undervisning Prisen for fremragende undervisning kan tildeles vitenskapelig ansatte som underviser ved universiteter og Continue reading Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Digital veilederlunsj 8. mai 2020

Det medisinske fakultet arrangerer digital veilederlunsj for ph.d.-veiledere fredag 8. mai kl. 12.00-13.00. Denne gang vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke om anonymisering og avidentifisering av data. NB! Krever ikke påmelding denne gang.

IGS i media

Mange IGS forskere har vært aktiv i media denne måneden. Se oversikt her: https://igsnytt.w.uib.no/igsinthemedia/