Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Featured

Det medisinske fakultetet har utviklet et nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR, som er svært viktig for alle nåverende og fremtidige prosjektledere å sette seg inn i: Personvernforordningen (også kjent som GDPR), personopplysningsloven og helseforskningsloven stiller krav til forskere og forskningsinstitusjoner. Dette Continue reading Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Det legges om til nytt søknads-system for elektroniske parkeringstillatelser for ansatte/studenter fra 01.07.2020. Alle parkeringstillatelser for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bil plasser og HC-plasser i gammelt system utgår 30.06.2020. Parkering fom. 01.07.20: Det er kun mulig å bestille ett Continue reading Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Valg av verneombud – høsten 2020

Høsten 2020 gjennomføres det valg av verneombud for funksjonsperioden 2021-2022. https://www.uib.no/hms-portalen/81815/valg-av-verneombud Ved UiB velges verneombud på alle nivå og valget foregår derfor i tre omganger: Lokale verneombud Hovedverneombud ved fakultet/avdeling Universitetets hovedverneombud Først velger de ansatte sine lokal verneombud, så Continue reading Valg av verneombud – høsten 2020

Fra Praxeologigruppen

Invitasjon til Nordisk praxeologi treff i København 5. oktober. Invitasjon til Nordisk konferanse i praxeologi 2020 i  Bergen 2.-4. november. For program og registrering, klikk på lenkene til arrangementene.

Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Det er lyst ut 15 stipendiatstillinger og 3 postdoktorstillinger – som er fakultetet si fellesutlysing for høsten 2020 (Søknadsfristen er 20.9.2020). https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191844 https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191826 Det er gjort relativt store endringer i retningslinjene for vurdering av kandidatene (se nederst på denne siden: Continue reading Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Nytt fra helsefag/Sykepleievitenskap og forskningsgruppen Praxeologi

Om en masterstudent, Seminarier og konference.  MASTERSTUDENT nr. 22 fra forskningsgruppen Praxeologi har afløst eksamen 27. august 2020 THERESE FLØ BJERVIK mastereksamen 60STP i Helsevitenskap, studieretning Sykepleievitenskap, forskningsgruppen PRAXEOLOGI: Titel på arbejdet er: Mot alle odds En analyse av mannlige Continue reading Nytt fra helsefag/Sykepleievitenskap og forskningsgruppen Praxeologi

News from ETØK

ETØK has been to Geilo for their annual seminar 26-28 August. Presenter at the seminar was Paul Farmer (Harvard). Read more about the seminar here: https://www.uib.no/en/bceps/137742/conversation-paul-farmer ETØK will establish a new research group in Health economics, health management and translational Continue reading News from ETØK

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Vaktlisten for veiledningstjenesten for medisinsk statistikk er oppdatert for høsten 2020. Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er Continue reading Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Posted in PhD