News from ETØK

ETØK has been to Geilo for their annual seminar 26-28 August. Presenter at the seminar was Paul Farmer (Harvard). Read more about the seminar here: https://www.uib.no/en/bceps/137742/conversation-paul-farmer ETØK will establish a new research group in Health economics, health management and translational Continue reading News from ETØK

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Vaktlisten for veiledningstjenesten for medisinsk statistikk er oppdatert for høsten 2020. Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er Continue reading Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Posted in PhD

Digitalt frokostseminar torsdag 17.september 0830-1000

Det gode arbeidsmiljø Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? Digitalt frokostseminar torsdag 17.september 0830-1000  Ledelse – tillit – medarbeider Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse Continue reading Digitalt frokostseminar torsdag 17.september 0830-1000

Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut inntil tre priser for fremragende undervisning og en støtteordning for studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin for 2021. Pris for fremragende undervisning Prisen for fremragende undervisning kan tildeles vitenskapelig ansatte som underviser ved universiteter og Continue reading Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Digital veilederlunsj 8. mai 2020

Det medisinske fakultet arrangerer digital veilederlunsj for ph.d.-veiledere fredag 8. mai kl. 12.00-13.00. Denne gang vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke om anonymisering og avidentifisering av data. NB! Krever ikke påmelding denne gang.

IGS i media

Mange IGS forskere har vært aktiv i media denne måneden. Se oversikt her: https://igsnytt.w.uib.no/igsinthemedia/