Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3

Til alle forskningsgruppeledere, prosjektledere og fremtidige prosjektledere ved IGS! Kunnskapsdepartmentet signaliserer at universitetene fremover i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjektmidler. Økt eksternt finansiert forskningsvirksomhet er derfor en forutsetning for at vi skal kunne utvikle flere fremragende forskningsmiljøer, men Continue reading Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3

Alrek Faglig forum inviterer til frokostmøte om migrasjon og helse 7. februar

Andel innvandrere øker i Norge og med det muligheter og utfordringer for samfunnet. Vi vet at migrasjon påvirker helsen, men hvordan fungerer linken mellom helse og migrasjon? Hvilke grupper har mer eller mindre behov av helsetjenester, hvordan kan og bør Continue reading Alrek Faglig forum inviterer til frokostmøte om migrasjon og helse 7. februar

OPENING SYMPOSIUM 6th February 13.00: The Hyperion Imaging System, next generation immunohistochemistry now available!

CCBIO and the Bergen Flow Cytometry Core Facility are happy to introduce the newly installed and operative Hyperion Imaging System to our research community in an opening symposium February 6th which will focus on: The research possibilities offered by the Continue reading OPENING SYMPOSIUM 6th February 13.00: The Hyperion Imaging System, next generation immunohistochemistry now available!