How to write the impact part of project proposals

‘Impact’ is one of the most important evaluation criteria in European project proposals.

Many researchers find understanding the concept and explaining the expected impact challenging. The course is aimed at clearing this up, and teaching applicants to sell their ideas in the project summary (abstract) and the impact part. The abstract should introduce the impact of the project to the evaluator.

The course is UiB internal and all UiB staff and researchers are welcome.

The course language is English.
Lunch will be served – no conference fee.

Sean McCarthy in Hyperion Ltd. is an experienced researcher, research manager and evaluator. He has trained researchers and research administrators from European universities for many years.

Read more and register here

Gjesteforelesning 25. januar / Guest lecture January 25: Professor David S. Jones fra Harvard University

Gjesteforelesning med professor David S. Jones fra Harvard University. Forelesningen finner sted i kantinen i Kalfarveien 31 (Pleiestiftelsen) 25. januar, fra klokken 13.15, og arrangeres i samarbeid med forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie ved AHKR. Notér dato og klokkeslett i kalenderen, og spre gjerne ordet til kolleger ved andre enheter. For dem som kommer fra Haukeland sykehus, har Campusbussen avgang fra Sentralblokken (utgang nord) klokken 12:58. For reisende fra Overlege Danielssens hus stopper campusbussen på motsatt side av veien klokken 13.05.


-Guest lecture with Professor David S. Jones from Harvard University. The lecture will take place in the canteen in Kalfarveien 31 (Pleiestiftelsen) on January 25, starting at 13.15. The lecture is arranged in collaboration with the research group Health- welfare and history of science at AHKR. Plot the date in the calendar, and feel free to spread the word to colleagues at other units. For those traveling from Haukeland hospital, the campus bus departs from the central block (exit north) at 12.58, and it passes the bus stop near Overlege Danielssens hus around 13.05.

Abstract:

The Lost War on Heart Disease? Historical Lessons from a Resurgent Epidemic

Coronary artery disease became the leading cause of death worldwide in the twentieth century. In the 1950s, however, CAD mortality began to fall, first in California, and then throughout the United States and in other high income countries from New Zealand to Norway. Mortality rates fell 50 percent in many countries, one of the great accomplishments of modern public health and medicine. In the 1990s, however, disease surveillance programs began to detect signs that the decline of CAD had slowed or plateaued. In some populations the decline has reversed. Life expectancy in the United States has now decreased for the first time in over a century. Health officials similarly fear an impending epidemic of dementia, despite evidence that the incidence of that disease has recently begun to decline. How should these public health fears be assessed? How should health policy priorities be set? I will trace the history of disease decline and resurgence to identify patterns in how public health officials create data and craft them into powerful narratives of progress or pessimism. This perspective can help us to interpret the narratives that circulate today.

About the lecturer:

Trained in psychiatry and history of science, David Jones is the Ackerman Professor of the Culture of Medicine at Harvard University. His research has focused on the causes and meanings of health inequalities (Rationalizing Epidemics: Meanings and Uses of American Indian Mortality since 1600) and the history of decision making in cardiac therapeutics (Broken Hearts: The Tangled History of Cardiac Care, 2013). He is currently at work on three other histories, of the evolution of coronary artery surgery, of heart disease and cardiac therapeutics in India, and of the threat of air pollution to health. His teaching at Harvard College and Harvard Medical School explores the history of medicine, medical ethics, and social medicine.

Vellykket konferanse: Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør

Politikere, helsepersonell og akademikere møtet i to dager for å diskutere innvandrerhelse. Ambisjonene var høye i en fullsatt Universitetsaula med representanter fra helsesektoren, akademia, mange etater, frivillige organisasjoner, studenter og brukere. Konferansen fant sted 15.-16. november. Konferanseleder Esperanza Diaz takker alle ved IGS som deltok og hjulpet til! Les mer.

4. des: Overvekt – forståelser, forebygging og behandling – Invitasjon til seminar

Kirsti Malterud invitere:

Tirsdag 4.desember klokken 12-15.45 arrangeres Bergen Nutrition Seminar for tredje gang. Seminaret arrangeres av Senter for ernæring, ved professor Jutta Dierkes og finner sted i Bikuben på Haukeland universitetssykehus. Se  program: Bergen_Nutrition_seminar_2018
I seminaret rettes søkelyset mot ulike sider av fenomenet overvekt. Noen ulike forståelser av hva overvekt er sett som – over tid og i ulike kontekster blir tatt opp. Opplevelser av overvekt og av hvordan overvekt blir møtt, i møtet med helsetjenesten og generelt blir også tematisert, samtidig som ny forskning om overvektbehandling presenteres. Med å bringe sammen innlegg fra ulike faglige perspektiver, er ønsket å bidra til å problematisere forståelser av overvekt og behandling av overvekt.
Alle er hjertelig velkomne! Deltakelsen er gratis, men det bes om registrering innen 30.november, av hensyn til lunsjserveringen. Seminaret begynner med lunsj klokken 12.

Vennligst svar til: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5796370

Julegløgg

Julegløgg 14. desember klokken 1230 – 1330 i vrimlearealet i BB-bygget arrangert av Det medisinske fakultet.
Det vil komme invitasjon etter hvert. Det er ingen påmelding på dette arrangementet men vi håper flest mulig kan stille.

Building Bridges – Interdisciplinary Collaborations for Innovation – Sett av datoen 6. desember!

Velkommen!

SLATE har gleden av å invitere deg til vårt internasjonale symposium: Building Bridges – Collaboration for Innovation.


Dato:
6. desember 2018
Sted: Knut Knaus Auditorium, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen (UiB) Møllendalsveien 61

Dette en-dagers internasjonale symposiet tar sikte på å løse noe av mysteriet om tverrfaglig samarbeid og innovasjon.
Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj!
Se i vedlagte invitasjonsbrev for mer informasjon og registreringslenken. Du kan også registrere deg her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5526060

Begrenset antall plasser!

Mer informasjon på SLATEs nettsider: https://www.slate.uib.no/building-bridges

KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar: Medisinsk fakultet & Fakultet kunst, musikk og design

Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj)
Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD)

Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg.

Åpent for alle interesserte faglig ansatte og stipendiater ved begge fakultet.

Tema: Samarbeidsområder som aldring, demens, musikkterapi, design, andre

Program: KMD + MED SANT program for 15 nov 2018

Klinisk emnekurs: Ønsket og uønsket variasjon i allmennpraksis

Kjære allmennlege

Velkommen til Vinterkurset som arrangeres av Universitetet i Bergen på Scandic Flesland Airport 17-18. januar 2019.
Tema er Ønsket og uønsket variasjon i allmennpraksis.

 Kurset er åpent for alle, universitetslektorer ved UiB får dekket kursavgiften. Kurset inngår som en del av kontakten mellom universitetet og universitetslektorene.
Utgifter til reise og opphold refunderes etter retningslinjer fra Fond II.

Målgruppe: Allmennleger og universitetslektorer som veileder – eller planlegger å veilede – medisinstudenter, turnusleger og yngre kolleger.
Kursarrangør: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Maks antall deltakere: 85.
Kurspoeng: Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Påmeldingsfrist: 1. november 2018.
Du finner mer informasjon og påmeldingslink i vedlegget

Med vennlig hilsen
Kurskomitéen: Ingvild Vatten Alsnes, Gunnar Tschudi Bondevik, Knut Erik Emberland,  Elin Christine Gundersen, John Nessa og Per Stensland.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Påmelding: Bruk denne linken 

Finn fullt program her

Møt tre forskere som bruker film som en viktig del av både undervisning, forskning og formidling

Forskere med kamera: Kommunikasjonsfrokost 4. oktober kl. 08 i Media City Bergen

Film kan være et redskap for å gjøre forskning mer tilgjengelig, både i undervisning og i forskningsformidling. De fleste forskere ønsker at deres forskning skal bli sett av flest mulig. Men det er ikke alltid lett å fange oppmerksomheten i et stadig mer krevende medielandskap. Og egner all forskning seg like godt på film?

Dette frokostseminaret gir deg smakebiter på hva film og levende bilde kan brukes til: Hvor vanskelig er det egentlig å lage en filmsnutt selv? Tre forskere fra tre ulike forskningsmiljø gir deg tips og råd, og deler av sine erfaringer fra bruk av kamera.

Frokost serveres fra kl. 08 og programmet starter 08.30-09:30.

 Program:
Kort intro ved produsent Tane Holm Høisæterfra Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB lærings- og formidlingslab.

  • Tre forskere om sine erfaringer med produksjon og bruk av film i forskning og undervisning:

Scott Bremer er forsker i samfunnsfag ved Senter for vitenskapsteori (SVT), og jobber mest med klimatilpasning som en sosial prosess. Han har brukt film for å stimulere og kommunisere forskning om klima i Bangladesh på TRACKS prosjektet.

Anne Blanchard er forsker ved Senter for Vitenskapsteori (UiB), og har i fire år forsket på de sosiale og etiske aspektene rundt kreftmarkører. Hun har brukt kameraet i et prosjekt om olje og fisk i Lofoten i 2014, som en måte å dele meldinger fra lokale beboerne direkte til politikerne.

Håvard Hallås Stubseid er stipendiat ved Institutt for geovitenskap. Våren 2018 startet han en ph.d i geokjemi i tilknytning til K.G Jebsen senter for dyphavsforskning ved UiB. Doktorgradsprosjektet hans omhandler studier av vulkansk aktivitet i dyphavet, med fokus på de Arktiske Midthavsryggene mellom Norge og Grønland. Håvard har brukt video i undervisningen og brukt kamera på forskningstokt i Norskehavet.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 1.oktober på grunn av matbestilling.

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør / Migration Conference: Health in All We Do

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program

15-16 November 2018, Bergen University Aula

Welcome to the UiB conference on migration health! The conference is organized by the University of Bergen in collaboration with Norwegian Centre for Migration and Minority Health (NAKMI), the University of Oslo and the Norwegian Directorate of Health.

Registration deadline: 15 October, 2018

The conference will be a meeting place where researchers, representatives from health services, volunteer actors and users enter into dialogue and actively listen to each other’s messages and experiences. Large gaps between research results, practice and patient needs can lead to unequal health care and poor health outcomes for some immigrant groups.

Research on «migration and health» has increased in scope in recent years, but there is little collaboration between academic disciplines, but also between health institutions nationally. Our vision is to provide politicians and the society with relevant, useful and up-to-date information that can help improve health care for all, including immigrants.

Programme 

Invitasjon til temadag for klima og energiomstilling 5. november 2018

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag 5. november 2018 på Realfagbygget, UiB.

Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling.

Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.

Her er link til  påmeldingsskjema og påmeldingsfrist er 22. oktober.

Program for temadagen

  • Status for satsingsområdet KE
  • Gruppearbeid om de fire tematiske satsingene havvindbærekraftig areal- og ressursbruknullutslippstransport og vannets kretsløp
  • Gruppearbeid om nye, potensielle tematiske satsinger innen KE
  • Oppsummering og planer for vegen videre for KE