Utlysning av Årets priser 2018 ved MED

Det medisinske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling. Instituttene bes fremme grunngitte forslag om årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og årets pris for fremragende forskningsformidling 2017. Instituttene kan Continue reading Utlysning av Årets priser 2018 ved MED

Impact Challenge Innovasjonsprogram i bedre psykisk helse

Impact Challenge Innovasjonsprogram Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra ulike kunnskapsmiljøer, brukere, pårørende, studenter, akademikere, arbeidsgivere og ansatte innen helsevesenet for å lete etter løsninger som kan bidra til bedre psykisk helse. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning Continue reading Impact Challenge Innovasjonsprogram i bedre psykisk helse

Bør eutanasi bli lovlig i Norge?

Onsdag 3. april kl 11-12 holder den erfarne nederlandske etikeren Lieke Van der Scheer, fra filosofisk institutt ved Twente universitet, foredrag på Institutt for global helse og samfunnsmedisin.  Møtet arrangeres i samarbeid med Filosofisk poliklinikk. Møtested: Kantinen. Les mer.

Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

MED (fakultetet) har laget en ny incentivordning for eksternt finansierte prosjekter, se vedlegg. Det betyr at ved tilslag på større prosjekter, får man medfinansiering fra fakultetet i form av stipendiat/postdok-stillinger! Dette kan legges inn som egenfinansiering i budsjettet og gir Continue reading Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3

Til alle forskningsgruppeledere, prosjektledere og fremtidige prosjektledere ved IGS! Kunnskapsdepartmentet signaliserer at universitetene fremover i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjektmidler. Økt eksternt finansiert forskningsvirksomhet er derfor en forutsetning for at vi skal kunne utvikle flere fremragende forskningsmiljøer, men Continue reading Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3