Spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon: SV + MED = SANT

Onsdag 3/6 kl 9-12 med gratis lunch etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med Continue reading Spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon: SV + MED = SANT

New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

June 2-5, 2020 This course in epidemiologic methods aims to provide participants, particularly within the field of maternal and child health, with insight into advanced principles and techniques used to produce and interpret complex epidemiologic data. Learn more Lecturers Kenneth Continue reading New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – oppdatert vaktliste for vår 2020

Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å Continue reading Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – oppdatert vaktliste for vår 2020

Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

fra utlysning: Stipendiat (5 MNT stillingar) Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) MNT (matematikk, naturvitskap, teknologi) stipendiatstillingar frå 1. september 2020. Stipendiatar vert tilsett i 100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 Continue reading Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

Invitasjon til å søke om to tverrfaglige phd-stillinger innen satsingsfeltet Globale samfunnsutfordringer 2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer. Satsingsområdets ledes fra Det medisinske fakultet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter. Stillingene er fireårige, med 25% pliktarbeid. Pliktarbeidet vil Continue reading Invitasjon til å søke om to tverrfaglige phd-stillinger innen satsingsfeltet Globale samfunnsutfordringer 2020

Invitasjon til å søke om 2 tverrfakultære phd-stillinger innen Klima og energiomstilling 2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet klima og energiomstilling. Satsingsområdets ledes fra MN-fakultetet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter. Det inviteres herved til å sende inn korte prosjektskisser Continue reading Invitasjon til å søke om 2 tverrfakultære phd-stillinger innen Klima og energiomstilling 2020

TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Trond Mohns Stiftelse har igjen lyst ut Starting Grants https://www.mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/bfs-starting-grant/, og søknadsfristen for prekvalifiseringsrunden er 16.mars 2020. Disse stipendene er en gylden mulighet for oss til å styrke miljøet vårt med unge talenter. Tenk grundig gjennom om dere vet om Continue reading TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Til vitenskapelig ansatte ved IGS, For 2020 har instituttet kr. 568.000,- til fordeling av «småforskmidler». Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal gå til å dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, datakoblinger, teknisk/administrativ Continue reading Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Utreiseseminar/mobility seminar – for vitenskapelig ansatte 17. jan

Internasjonalt senter inviterer vitenskapelig ansatte til utreisesemina seminar torsdag 17. januar 2020 kl 13.30 til 15.30. Det vil bli en gjennomgang av tema som: Finansieringskilder Forsikring Folketrygd Skatt Praktiske gjøremål. Seminaret holdes på engelsk. Lenke til arrangement: https://www.uib.no/ut/131902/utreiseseminar Lenke til Continue reading Utreiseseminar/mobility seminar – for vitenskapelig ansatte 17. jan

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2019 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Fra Heidi Annette Espedal (MED Faculty Director) og Tone Friis Hordvik: Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for Continue reading Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering