BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

BMED904 is a five day course, running every 2 years, that includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training. The course will cover various aspects of extracellular matrix Continue reading BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

CCBIO ANNUAL SYMPOSIUM MAY 13th-14th & SATELLITE SYMPOSIUM ON DEEP TISSUE PROFILING MAY 12th

We have now posted the final scientific programs of CCBIO’s two international symposia in May 2019 at the Solstrand SPA hotel, on the event websites. Also note that registration deadline is extended to April 17th, as we can still make Continue reading CCBIO ANNUAL SYMPOSIUM MAY 13th-14th & SATELLITE SYMPOSIUM ON DEEP TISSUE PROFILING MAY 12th

Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Det inviteres herved til å sende inn korte skisser til felles prosjekt, retningslinjer for skisse er vedlagt. Utlysningen er åpen for alle fagmiljø Continue reading Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling

SYSTEMATISK TEKSTKONDENSERING – EN METODE FOR TEMATISK TVERRGÅENDE ANALYSE AV KVALITATIVE DATA

Tid: onsdag 21. august 2019 kl 10.30-15.00 Sted: Bjerkedalsrommet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Påmelding innen 15. juni 2019 (maks 35 deltakere, så først til mølla-prinsippet). Påmelding her Program: 1030-1045 Velkommen, kort presentasjonsrunde 1045-1145 Analyse Continue reading SYSTEMATISK TEKSTKONDENSERING – EN METODE FOR TEMATISK TVERRGÅENDE ANALYSE AV KVALITATIVE DATA