Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2019 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Featured

Fra Heidi Annette Espedal (MED Faculty Director) og Tone Friis Hordvik: Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for Continue reading Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Artikkel publisert i Biological Psychiatry

PhD-kandidat Berit Skretting Solberg, barne- og ungdomspsykiater/voksenpsykiater, publiserte en artikkel i Biological Psychiatry 23.09.19 med tittelen: “Patterns of Psychiatric Comorbidity and Genetic Correlations Provide New Insights Into Differences Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder”. Artikkelen ble introdusert med en Continue reading Artikkel publisert i Biological Psychiatry

Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Det er utlyst såkornmidler for samarbeid i Alrek helseklynge for 2020 Formål med midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid. Kriterier for midlene: Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling. Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for Continue reading Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Fond og legater – Søknadsdatabasen åpen

Fra Ingvild Fossgard Sandøy til studenter og ansatte ved IGS! UiBs søknadsdatabase for fond og legater har åpnet i dag. Søknadsfrist er 1. desember 2019. Se mer info vedlagt og på følgende nettsider UiBs nettside: https://w3.uib.no/nb/foransatte/123573/fond-og-legater Fakultetets nettside: https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020

Posisjoneringsmidler (POS): Posisjoneringsstøtten deles opp i 3 kategorier: 1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig HEuropa søknad Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå 3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) Det kan søkes om Continue reading Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020

Forskningsgruppen PRAXEOLOGI

1. oktober 2019 LJUNGRENS ROM – TENTATIVT PROGRAM – ALLE ER VELKOMNE Tidsskrift: https://boap.uib.no/index.php/praxeologi Hjemmeside: https://www.uib.no/personer/Karin.Anna.Petersen Forskningsgruppe: https://www.uib.no/fg/praxeologi Kl. 09.00 -12.00 Forelæsning: Praxeologisk analyseoptik  Karin Anna Petersen Kl. 12.30 -13.00 Mari Blindheim; Masterstuderende, IGS: Tema: «Kreftoverlevarar»  – ANALYSEOPTIK  – skal Continue reading Forskningsgruppen PRAXEOLOGI

Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

Hei (fra Anne Berit Guttormsen, leder for Forskerlinjen) Som dere kanskje vet så er jeg leder for Forskerlinjen for Medisin og Odontologi. Vi begynner å reklamere for Forskerlinjen tidlig i første studieår og har allerede hatt 2 informasjonsmøter for studentene Continue reading Engasjere potensielle forskerlinjestudenter Åpent møte 30.9.19

To arrangement i forskningsgruppen Praxeologi høst 2019

Kort introduksjon til praxeologi Forskningsgruppemøte 1. oktober: Kl. 09.00 -12.00 Forelæsning: Praxeologisk analyseoptik  Karin Anna Petersen Kl. 12.30 -13.00 Mari Blindheim; Masterstuderende, IGS: Tema: «Kreftoverlevarar»  – ANALYSEOPTIK  – skal levere 15. nov. 2019. Kl. 13.00 -13.30 Lena Knudsen Tema: «Chauffører Continue reading To arrangement i forskningsgruppen Praxeologi høst 2019

FULBRIGHTSTIPEND FOR NORSKE STATSBORGERE TIL USA 2020-21 – Deadline 1. oct

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK Continue reading FULBRIGHTSTIPEND FOR NORSKE STATSBORGERE TIL USA 2020-21 – Deadline 1. oct

VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Det lenge omtalte RETTE-systemet til UiB er nå på plass og vil implementeres fra september. Systemet skal sørge for at UiB ivaretar sitt juridiske ansvar når det gjelder etterlevelse av personopplysningsloven og helseforskningslovene. Meningen er å bidra til å øke Continue reading VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere