Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 (24.9)

Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 Søknadsfrist 24 september Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid. Tildelingskriterier: Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, Continue reading Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 (24.9)

Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Formål Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige Continue reading Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

CISMAC Webinar June 3: Multivariable regression – adjusting for covariates in an RCT

Bireshwar Sinha will speak about: Multivariable regression to analyze data from a Randomized controlled trial (RCT) of community-initiated Kangaroo Mother Care and postartum depression: Why and when to adjust for covariates in an RCT? Abstract: A good analytic epidemiologic study Continue reading CISMAC Webinar June 3: Multivariable regression – adjusting for covariates in an RCT

Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9. MED Postdoc Training Programme Søknadsfrist er 25. mai. A second Postdoc Development Programme will run at the Faculty Continue reading Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai

Toppledere vil være pådrivere for virtuelle møteplasser for forskere

Fra RCN: Forskere oppfordres fra alle hold til å delta på internasjonale konferanser, noe som innebærer store klimaavtrykk. Kan virtuelle konferanser være et fullgodt alternativ? Disse er også rimeligere, tar mindre tid og flere kan komme til ordet. Ja, sier Continue reading Toppledere vil være pådrivere for virtuelle møteplasser for forskere

RCN: Søknadsfrist utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra Continue reading RCN: Søknadsfrist utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år

BCEPS in the News – providing expert advice over COVID-19 issues!

19 March 2020 (NRK) Korona-strid: Massiv motstand mot alderskriterium English summary: The Norwegian Directorate of Health was considering implementing such harsh priorities between patients during the Covid-19 epidemic that it triggered strong reactions among professionals. BCEPS professor Ole Frithjof Norheim Continue reading BCEPS in the News – providing expert advice over COVID-19 issues!

Seminar 4. mars: Legemiddelmangel: beretningen om en varslet tragedie?

I 2019 registrerte Legemiddelverket over 1200 mangelsituasjoner i Norge. Problemene ser ut til å fortsette å øke i 2020. Hva er årsakene til dette? Hvilke effekter har legemiddelmangel for pasienter og helsepersonell? Hva gjør Staten? Tid: Onsdag 4. mars kl. Continue reading Seminar 4. mars: Legemiddelmangel: beretningen om en varslet tragedie?

Spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon: SV + MED = SANT

Onsdag 3/6 kl 9-12 med gratis lunch etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med Continue reading Spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon: SV + MED = SANT

New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

COURSE POSTPONED – LEARN MORE June 2-5, 2020 This course in epidemiologic methods aims to provide participants, particularly within the field of maternal and child health, with insight into advanced principles and techniques used to produce and interpret complex epidemiologic Continue reading New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis