Ny forskningsgruppe med fokus på FNs bærekraftsmål / New research group focusing on the UN sustainable development goals

IGS har i slutten av 2020 fått sin nittende forskningsgruppe. Forskningsgruppe for grønne områder, luftforurensning og helse er forankret på Senter for Internasjonal Helse (SIH), og ledes av førsteamanuensis Ane Johannessen. Forskningsgruppens visjon er å bidra til et mer bærekraftig Continue reading Ny forskningsgruppe med fokus på FNs bærekraftsmål / New research group focusing on the UN sustainable development goals

Ny artikkel om korleis farmasøytar på norske apotek opplevde det å teste risiko for diabetes

PhD-kandidat Aslaug Johanne Risøy frå forskningsgruppe i samfunnsfarmasi har saman med kolleger publisert ny artikkel i Research in Social and Administrative Pharmacy. Risøy: -«Kort oppsummert var det viktig for farmasøytene å bruke kunnskapen sin til å fremme helse. De vurderte Continue reading Ny artikkel om korleis farmasøytar på norske apotek opplevde det å teste risiko for diabetes

RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

Plan S trer i kraft fra 2021, og vil gjelde for nye prosjekter som får finansiering gjennom utlysninger i 2021. Det innebærer at Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter fra nyttår blir oppdatert med nye krav om åpen tilgang til vitenskapelige Continue reading RCN oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2020 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …

fra Bjarne Robberstad, forskningsleder ved IGS. NFR sin hovudsøknadsfrist er 10. februar (FRIPRO), medan ein kan søke om pengar til kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 17. februar.  Sjå vedlegget med informasjon om desse utlysingane, som har mange relevante moglegheiter for Continue reading Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …