Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

All PhD candidates and Post Docs, Interdisciplinarity in doctoral research The Coimbra Group is interested in finding ways to foster research collaboration and visibility, to improve the research environment in member universities and to increase the impact of research results Continue reading Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Vaktlisten for veiledningstjenesten for medisinsk statistikk er oppdatert for høsten 2020. Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er Continue reading Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Formål Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige Continue reading Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

CISMAC Webinar June 3: Multivariable regression – adjusting for covariates in an RCT

Bireshwar Sinha will speak about: Multivariable regression to analyze data from a Randomized controlled trial (RCT) of community-initiated Kangaroo Mother Care and postartum depression: Why and when to adjust for covariates in an RCT? Abstract: A good analytic epidemiologic study Continue reading CISMAC Webinar June 3: Multivariable regression – adjusting for covariates in an RCT

Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9. MED Postdoc Training Programme Søknadsfrist er 25. mai. A second Postdoc Development Programme will run at the Faculty Continue reading Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai

Toppledere vil være pådrivere for virtuelle møteplasser for forskere

Fra RCN: Forskere oppfordres fra alle hold til å delta på internasjonale konferanser, noe som innebærer store klimaavtrykk. Kan virtuelle konferanser være et fullgodt alternativ? Disse er også rimeligere, tar mindre tid og flere kan komme til ordet. Ja, sier Continue reading Toppledere vil være pådrivere for virtuelle møteplasser for forskere

RCN: Søknadsfrist utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra Continue reading RCN: Søknadsfrist utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år