Gjeldende elektroniske parkeringstillatelser ved UiB forlenges til 28.02.22. /Digital parking permits at UiB prolonged until 28.02.22.

Med bakgrunn i koronasituasjonen er det besluttet at innføring av betalingsparkering ved UiB skal utsettes til 28.02.22. Fra 01.03.2022 fjernes alle reservert plasser for enheter og det innføres betalingsparkering ved UiB. Elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter er nå Continue reading Gjeldende elektroniske parkeringstillatelser ved UiB forlenges til 28.02.22. /Digital parking permits at UiB prolonged until 28.02.22.

Du kan nå søke om garasjeplass ved UiB for 2022 /You may now apply for garage space at UiB for 2022

Etter ordinær søknadsrunde er det løpende tildeling dersom det er ledige plasser. Emeriti kan leie garasjeplass hvis det er ledige plasser igjen etter ordinær tildeling. Pris for 2022 er kr. 7000 per år,- – det betales i to rater hhv. i desember Continue reading Du kan nå søke om garasjeplass ved UiB for 2022 /You may now apply for garage space at UiB for 2022

Report HSE non-conformities in UiBhjelp / HMS-avvik skal meldes i UiBhjelp

On October 5th, the university will implement UiBhelp for reporting and follow-up of HSE non-conformities. This means that all new HSE non-conformities must be registered in the notification form in UiBhelp. The new system is user-friendly and easily accessible to Continue reading Report HSE non-conformities in UiBhjelp / HMS-avvik skal meldes i UiBhjelp

Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021.

fra Eiendomsavdelingen: På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer. Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.   Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr Continue reading Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021.

NEW: Maler som følger UiBs grafiske profil / Official UiB templates

Maler som følger UiBs grafiske profil Universitetet i Bergens maler har blitt oppdatert med nytt design. Det gjelder blant annet maler til PowerPoint, Word, signatur for e-post, video, plakat, folder og rollup. Maler i Microsoft 365 De mest sentrale malene er tilgjengelige gjennom Microsoft 365 direkte i PowerPoint og Word. Se informasjon i uibhjelp-hjelpeside. Alle malene kan også lastes ned fra UiBs profilmanual. Bruk Continue reading NEW: Maler som følger UiBs grafiske profil / Official UiB templates

Registrere ferie og evt seniordager for 2021 – frist 1. mai / Register holiday and seniordays for 2021 – deadline May 1

Minner om at alle ansatte ved UiB skal bruke selvbetjeningsportalen for å registrere ferie og eventuelle seniordager. Sommerferie skal registreres innen 1. mai. Dersom det er ansatte som ikke har registrert ferie innen fristen, vil UiB vurdere å pålegge tre Continue reading Registrere ferie og evt seniordager for 2021 – frist 1. mai / Register holiday and seniordays for 2021 – deadline May 1

Allmøte 27. mai: presentasjon av arbeid med arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i fagområdene

I tiden fremover skal ansatte i alle fagområdene møtes for å gå gjennom egne resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK). Her skal dere løfte frem gode miljøfaktorer som vi bør ta vare på og vurdere mulige forbedringsområder. I allmøte 27. Continue reading Allmøte 27. mai: presentasjon av arbeid med arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i fagområdene