Ny tjenesteportal erstatter Brukerstøtte/issue tracker 7. oktober

Prosjekt tjenesteportal har fått endret lanseringsdato til 11.11 (fra 07.10) UiB skal innføre et nytt system for alle typer brukerhenvendelser – én felles tjenesteportal for både ansatte og studenter. Systemet skal erstatte dagens Issue tracker og være en informasjonsbase for Continue reading Ny tjenesteportal erstatter Brukerstøtte/issue tracker 7. oktober

Ferieplanlegging høst og jul – frist 1. oct / Holidays, fall and Christmas – deadline 1 Oct.

(English below) Ferieplanlegging høst og jul Vi håper alle har hatt en fin sommer og minner om at det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul. Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som vanlig Continue reading Ferieplanlegging høst og jul – frist 1. oct / Holidays, fall and Christmas – deadline 1 Oct.

VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Det lenge omtalte RETTE-systemet til UiB er nå på plass og vil implementeres fra september. Systemet skal sørge for at UiB ivaretar sitt juridiske ansvar når det gjelder etterlevelse av personopplysningsloven og helseforskningslovene. Meningen er å bidra til å øke Continue reading VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Presisering av nye parkeringsregler i Kalfarveien 31

I starten av april har eiendomsavdelingen ved UiB (det er de som har ansvar for alle UiB-parkeringsplasser) inngått avtale med Q-park om drift av parkeringsplassene i Kalfarveien. Man kan, som tidligere, kjøpe helårsplass gjennom via eiendomsavdelingen sine nettsider. Alle plasser Continue reading Presisering av nye parkeringsregler i Kalfarveien 31

Kunngjøring av valg i gruppe B til fakultetsstyre – forslagsfrist 7. mai

Vedlagt er kunngjøringer (norsk og engelsk) for valg av representanter fra gruppe B til instituttrådet IGS og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. Fristene for å sende skriftlige kandidatforslag til fakultetets valgstyre v/Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no er: Kandidater til instituttrådet – forslagsfrist Continue reading Kunngjøring av valg i gruppe B til fakultetsstyre – forslagsfrist 7. mai

Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

UiB publiserer lister over sidegjøremål for ansatte på UiB sin hjemmeside: https://www.uib.no/om/81720/sidegj%C3%B8rem%C3%A5l-ved-uib. Disse listene er søkbar på person og det er derfor viktig at opplysningene er så oppdatert som mulig. Den ansatte har selv ansvar for å kontrollere, registrere og Continue reading Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

Utlysning av Årets priser 2018 ved MED

Det medisinske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling. Instituttene bes fremme grunngitte forslag om årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og årets pris for fremragende forskningsformidling 2018. Instituttene kan Continue reading Utlysning av Årets priser 2018 ved MED

Ny om bestilling ved IGS / New about ordering at IGS

Brukerstøtte/Issue Tracker» for bestilling varer / tjenester ved IGS / Issue tracker for ordering at IGS Vitenskapelig ansatte skal nå begynne å bruke «brukerstøtte/issue tracker» for å bestille varer/tjenester. Dette vil erstatte ordre-skjemaet som har vært brukt fra 2016. Når Continue reading Ny om bestilling ved IGS / New about ordering at IGS

GDPR – informasjon om nye personvernregler

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Les mer fra RCN GDPR – informasjon Continue reading GDPR – informasjon om nye personvernregler