Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021.

fra Eiendomsavdelingen: På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer. Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.   Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr Continue reading Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021.

NEW: Maler som følger UiBs grafiske profil / Official UiB templates

Maler som følger UiBs grafiske profil Universitetet i Bergens maler har blitt oppdatert med nytt design. Det gjelder blant annet maler til PowerPoint, Word, signatur for e-post, video, plakat, folder og rollup. Maler i Microsoft 365 De mest sentrale malene er tilgjengelige gjennom Microsoft 365 direkte i PowerPoint og Word. Se informasjon i uibhjelp-hjelpeside. Alle malene kan også lastes ned fra UiBs profilmanual. Bruk Continue reading NEW: Maler som følger UiBs grafiske profil / Official UiB templates

Registrere ferie og evt seniordager for 2021 – frist 1. mai / Register holiday and seniordays for 2021 – deadline May 1

Minner om at alle ansatte ved UiB skal bruke selvbetjeningsportalen for å registrere ferie og eventuelle seniordager. Sommerferie skal registreres innen 1. mai. Dersom det er ansatte som ikke har registrert ferie innen fristen, vil UiB vurdere å pålegge tre Continue reading Registrere ferie og evt seniordager for 2021 – frist 1. mai / Register holiday and seniordays for 2021 – deadline May 1

Allmøte 27. mai: presentasjon av arbeid med arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i fagområdene

I tiden fremover skal ansatte i alle fagområdene møtes for å gå gjennom egne resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK). Her skal dere løfte frem gode miljøfaktorer som vi bør ta vare på og vurdere mulige forbedringsområder. I allmøte 27. Continue reading Allmøte 27. mai: presentasjon av arbeid med arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) i fagområdene

Brukerveiledning for fornying av parkeringstillatelse / User manual for reneval of parking permit

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. Her er trinn for trinn hvordan du fornyer parkeringstillatelsen i APPen Aimo Park Norway. Brukerveiledning – fornye parkeringstillatelsen APPen Aimo Park Norway Mer informasjon finner du på UiB sine Continue reading Brukerveiledning for fornying av parkeringstillatelse / User manual for reneval of parking permit

Hjelp og brukerstøtte for ansatte julen 2020 / Help and user support in the Christmas holidays

Her finner du en oversikt over hva du kan få hjelp til i juleferien fra mandag 21. desember til mandag 4. januar: https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/141269/hjelp-og-brukerst%C3%B8tte-ansatte-julen-2020 Du kan registrere henvendelser til oss via UiB hjelp når som helst, men i hovedsak blir kritiske Continue reading Hjelp og brukerstøtte for ansatte julen 2020 / Help and user support in the Christmas holidays

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? 3. des 2020

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? Digitalt frokostseminar torsdag 3.desember på Zoom kl. 0830-1000 Pandemi på overtid – arbeidsmiljø – ledere – medarbeidere Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige Continue reading Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? 3. des 2020