Presisering av nye parkeringsregler i Kalfarveien 31

I starten av april har eiendomsavdelingen ved UiB (det er de som har ansvar for alle UiB-parkeringsplasser) inngått avtale med Q-park om drift av parkeringsplassene i Kalfarveien. Man kan, som tidligere, kjøpe helårsplass gjennom via eiendomsavdelingen sine nettsider. Alle plasser Continue reading Presisering av nye parkeringsregler i Kalfarveien 31

Kunngjøring av valg i gruppe B til fakultetsstyre – forslagsfrist 7. mai

Vedlagt er kunngjøringer (norsk og engelsk) for valg av representanter fra gruppe B til instituttrådet IGS og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. Fristene for å sende skriftlige kandidatforslag til fakultetets valgstyre v/Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no er: Kandidater til instituttrådet – forslagsfrist Continue reading Kunngjøring av valg i gruppe B til fakultetsstyre – forslagsfrist 7. mai

Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

UiB publiserer lister over sidegjøremål for ansatte på UiB sin hjemmeside: https://www.uib.no/om/81720/sidegj%C3%B8rem%C3%A5l-ved-uib. Disse listene er søkbar på person og det er derfor viktig at opplysningene er så oppdatert som mulig. Den ansatte har selv ansvar for å kontrollere, registrere og Continue reading Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

Utlysning av Årets priser 2018 ved MED

Det medisinske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling. Instituttene bes fremme grunngitte forslag om årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og årets pris for fremragende forskningsformidling 2018. Instituttene kan Continue reading Utlysning av Årets priser 2018 ved MED

Ny om bestilling ved IGS / New about ordering at IGS

Brukerstøtte/Issue Tracker» for bestilling varer / tjenester ved IGS / Issue tracker for ordering at IGS Vitenskapelig ansatte skal nå begynne å bruke «brukerstøtte/issue tracker» for å bestille varer/tjenester. Dette vil erstatte ordre-skjemaet som har vært brukt fra 2016. Når Continue reading Ny om bestilling ved IGS / New about ordering at IGS

GDPR – informasjon om nye personvernregler

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Les mer fra RCN GDPR – informasjon Continue reading GDPR – informasjon om nye personvernregler