Utlysning av Meltzerfondets priser for 2021 – Samt Fond og legater

Her finner dere informasjon om fond og legater og Meltzerfondets priser 2021: Fakultetets fond/legater: https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater UiBs fond/legater: https://www.uib.no/foransatte/123573/fond-og-legater Søknadsfrist: 1. desember 2021. Søknader leveres: https://fond.app.uib.no/ (foruten Riisøens legat, eget skjema, link på fakultetets nettsider). Meltzerfondets priser 2021: Fondet vil den Continue reading Utlysning av Meltzerfondets priser for 2021 – Samt Fond og legater

Forskningsrådet – søknader 2022 – Applications to the RCN 2022

The Research Council of Norway (Forskningsrådet) is offering a variety of application types that help build outstanding research groups. If you aim to send your project ideas in 2022, the main deadlines for RCN are February 2 (for researcher projects) and February 9 Continue reading Forskningsrådet – søknader 2022 – Applications to the RCN 2022

Søknadsdatabasen for Fond og legater er nå åpen | Generell søknadsfrist 1. desember 2021

UiBs søknadsdatabase (https://fond.app.uib.no/) er nå åpnet. Vil presisere at fakultetets nettsider om fond og lager vil bli oppdatert den nærmeste tiden, så følg med der: https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater. Merk at i søknadsdatabasen ligger fakultetets fond/legater under nedtrekkspunktet ‘Det medisinske fakultet’: Mer informasjon Continue reading Søknadsdatabasen for Fond og legater er nå åpen | Generell søknadsfrist 1. desember 2021

Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg

“Betalmeg” er en selvbetjeningsløsning der eksterne kan sende inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner. For personer med norsk bankkonto, som kan logge på ID-Porten Personene som skal sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon, må gi oss denne informasjonen: Navn: Adresse: Fødsels- og personnummer: Continue reading Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg

Forskningsstipend til utenlandsopphold? Frist til IGS 15.9

Fra Ingvild Strømsnes Maden – Se viktig informasjon fra fakultetet: Informasjon om forskningsstipend til utenlandsopphold i 2022 Merk at ferdig utfylt søknad med vedlegg sendes via instituttleder for anbefaling og signatur innen 15. september. Sendes med e-post til Ingvild (ingvild.maden@uib.no) Continue reading Forskningsstipend til utenlandsopphold? Frist til IGS 15.9