Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Featured

Fra Heidi Annette Espedal (MED Faculty Director) og Tone Friis Hordvik: Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for Continue reading Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Artikkel publisert i Biological Psychiatry

PhD-kandidat Berit Skretting Solberg, barne- og ungdomspsykiater/voksenpsykiater, publiserte en artikkel i Biological Psychiatry 23.09.19 med tittelen: “Patterns of Psychiatric Comorbidity and Genetic Correlations Provide New Insights Into Differences Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder”. Artikkelen ble introdusert med en Continue reading Artikkel publisert i Biological Psychiatry

GROWNUT

In June 2019, the NORHED project GROWNUT had their annual meeting in Kinshasa at Kinshasa School of Public Health, with representatives from Norad, the Norwegian Embassy Office, Centre for Rural Health at University of Kwazulu Natal and from Centre for Continue reading GROWNUT

VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Det lenge omtalte RETTE-systemet til UiB er nå på plass og vil implementeres fra september. Systemet skal sørge for at UiB ivaretar sitt juridiske ansvar når det gjelder etterlevelse av personopplysningsloven og helseforskningslovene. Meningen er å bidra til å øke Continue reading VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Arendal 2019

Sjå oversikten: Akademia tilstades i Arendal med over 200 arrangement. Møt UiB på Arendalsuka 2019 Livslang læring topper debattene Legg til havs for å frakta forskarar og næringsliv til Arendal