Ny forskningsgruppe med fokus på FNs bærekraftsmål / New research group focusing on the UN sustainable development goals

IGS har i slutten av 2020 fått sin nittende forskningsgruppe. Forskningsgruppe for grønne områder, luftforurensning og helse er forankret på Senter for Internasjonal Helse (SIH), og ledes av førsteamanuensis Ane Johannessen. Forskningsgruppens visjon er å bidra til et mer bærekraftig Continue reading Ny forskningsgruppe med fokus på FNs bærekraftsmål / New research group focusing on the UN sustainable development goals

News from BCEPS

News items on website: When it really matters – what can the pandemic teach us about the power of action and sustainability? Filosofisk poliklinikk at Litteraturhuset with Ingrid Miljeteig: https://www.uib.no/en/bceps/140990/when-it-really-matters-what-can-pandemic-teach-us-about-power-action-and-sustainability International Web Conference on Vaccine Allocation and Social Justice Kjell Continue reading News from BCEPS

RCN: Global Health CALL is published – deadline 10 February

The long awaited Global Health call from the research council is finally announced.  If you plan to apply, please observer the administrative routines: https://www.uib.no/igs/97688/s%C3%B8knadsprosesser-ved-igs NOK 50 million for research on global health https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2021/researcher-project-for-scientific-renewal/#sub50980 Funding is available for projects that contribute Continue reading RCN: Global Health CALL is published – deadline 10 February

Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley

The Peder Sather Center er et samarbeid mellom UC Berkeley og flere norsk universitet, inkludert UiB. Her er det mulighet for ulike typer forskningsstøtte. For nærmere info se: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-2020/ Søknadsfrist: 8. april 2021 English text: The Peder Sather Center is Continue reading Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley

Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems

(English below) På grunn av overgang til nye systemer fra 1. januar 2021 er det satt frister på noen registreringer. Det er viktig at alle gjør seg kjent med relevante frister. Tidskonto – Min Tid (for teknisk – administrative): Ved Continue reading Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems