Praxeologi-info

http://praxeologi.wordpress.com/ Praxeologi fortsætter som PRAX-sem og PRAX-les mv. Skriv dig på hjemmesiden og få opdatreret mails regelmæssige eller følg med VELKOMMEN I PRAX-SEM og PRAX-LES og PRAX-tidsskrift  Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker (uib.no) http://praxeologi.wordpress.com/ Praxeologi – Continue reading Praxeologi-info