Stifter og binders kan gå i papirboss / staples and paper clips can go in paper garbage

Fra BIR bedrift angående papirresirkulering: Når vi kaster dokumenter i papir- eller makuleringsdunk trenger vi ikke fjerne stifter eller binders. From BIR concerning paper recycling: when we throw out paper documents or put them in the shredding container, we do Continue reading Stifter og binders kan gå i papirboss / staples and paper clips can go in paper garbage

Om Coronaviruset fra UiB og Khrono

UiB: Reiseråd i forbindelse med nytt coronavirus UiB: 10 kjappe om coronaviruset Khrono: Coronaviruset: Universitetene følger med på situasjonen På Høyden: Kommer med råd til reisende i området med coronavirus   også fra Folkhelseinstituttet: Coronavirussykdom

Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

fra utlysning: Stipendiat (5 MNT stillingar) Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) MNT (matematikk, naturvitskap, teknologi) stipendiatstillingar frå 1. september 2020. Stipendiatar vert tilsett i 100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 Continue reading Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Hei alle, (see below for English) Det nærmer seg tid for Cristin-rapportering igjen. I år er det nye krav til rapportering, vi er derfor tidlig ute med informasjon. Krav til forskeren Innen 31. januar 2020 skal forskerne ha registrert alle Continue reading Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Helseminister Bent Høie mottok utredning om ny inntektsmodell for helseregionene

Professor Grethe Seppola Tell fra IGS er medlem av inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten. Modellen for å fordele inntekter mellom helseregionene revideres jevnlig. Sist gang var i 2008. Utvalget og modellen tar ikke stilling til hvor mye penger helseregionene skal få, men Continue reading Helseminister Bent Høie mottok utredning om ny inntektsmodell for helseregionene

TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Trond Mohns Stiftelse har igjen lyst ut Starting Grants https://www.mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/bfs-starting-grant/, og søknadsfristen for prekvalifiseringsrunden er 16.mars 2020. Disse stipendene er en gylden mulighet for oss til å styrke miljøet vårt med unge talenter. Tenk grundig gjennom om dere vet om Continue reading TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Til vitenskapelig ansatte ved IGS, For 2020 har instituttet kr. 568.000,- til fordeling av «småforskmidler». Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal gå til å dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, datakoblinger, teknisk/administrativ Continue reading Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Tilslag på samarbeidsmidler – Alrek Helseklynge

Hvordan styrke profesjonalitet og pasientsentrert kommunikasjon gjennom utdanning og helsefaglig praksis? Dette er tittelen på en projektsøknad fra Institutt for global helse ved professor Edvin Schei, prosjektleder,Institutt for klinisk psykologi ved professor Per Einar Binder, visedekan for utdanning,Utviklingssenter for sykehjem Continue reading Tilslag på samarbeidsmidler – Alrek Helseklynge