Nettkurs om vold, fred og helsearbeid / Online course about violence, peace and health work

The Medical Peace Work project and the University of Bergen offer two interactive Massive Open Online Course (MOOC) early in 2019:

 1. The course “Global health, conflict and violence” starts 14th January and covers the following topics :
 • Health care in armed conflict
 • Responding to a nuclear explosion
 • Health effects of climate change

2. The course “Addressing violence in patient care” starts 4th February and covers:

 • Preventing domestic violence
 • Healthcare for refugees
 • Healing the effects of torture

See more information in the attached flyer or see the trailers here and here.

Each MOOC runs for 3 weeks (3 hours per week). It is free, can be completed at any time of the day and week that is convenient for the participants.

Kindly help us spread the word to anyone you think may be interested. Thanks a lot! Global health _ Addressing violence_Flyer_JanFeb 2019

Posthenting osv i juleferien

Post, Transport og Campusbuss – Julen 2018

Post:
Torsdag 27. desember og fredag 28. desember – internpost blir hentet og levert begge dagene.
Ingen postlevering jule- og nyttårsaften.

Transport:
Ingen materiell og transport oppdrag blir gjennomført torsdag 27. desember og fredag 28. desember.
Vanlig transport fra og med onsdag 2.januar 2019

Campusbussen:
Campusbussen er ikke i rute i uke 52.
Dette gjelder fra og med 24. desember til og med 1. januar 2019
Vanlig rute fra og med onsdag 2. januar 2019


Våre bygg

Dørene inn til Kalfarveien 31 og Overlege Danielsens Hus, Årstadveien 21 vil være låst fra fredag 21/12/18 kl 1545 til onsdag 2/1/19 kl 0800.

Online course about violence, peace and health work

The Medical Peace Work project and the University of Bergen offer two interactive Massive Open Online Course (MOOC) early in 2019:

1) The course “Global health, conflict and violence” starts 14th January and covers the following topics :

 • Health care in armed conflict
 • Responding to a nuclear explosion
 • Health effects of climate change

2) The course “Addressing violence in patient care” starts 4th February and covers:

 • Preventing domestic violence
 • Healthcare for refugees
 • Healing the effects of torture

See more information in the attached flyer or see the trailers here and here.

Each MOOC runs for 3 weeks (3 hours per week). It is free, can be completed at any time of the day and week that is convenient for the participants.

Nytt fra våre nettsider

Studie:
Det nye masterprogrammet i helse og samfunn er vedtatt i universitetsstyret (29.11), og foreløpige nettsider er nå oppe og går: Ny master i helse og samfunn. Søknadsfrist er 15.april via SO, og rekrutteringsarbeidet er godt i gang fra fakultetets side.


TVEPS:


Global Health Priorities Newsletter


Centre for International Health:


Ledige stillinger:

From Guri – November 2018

As external funding of research is increasingly important, IGS will emphasize support to grant applications in the time to come. Together with the administration, research leader Ingvild and I are analyzing former applications to find patterns and decide where more support may be useful. In this effort, we welcome suggestions about kinds of support that you may find helpful.

Having said that, IGS already has a strong track record for external funding. This was proven again this month, as professors Ingunn Engebretsen and Bjarne Robberstad from Center for International Health (CIH) and Section for Ethics and Health Economics (ETØK) each received funding for big projects through the Research Council of Norway. Congratulations!

 

I look forward to seeing many of you at the IGS Christmas Party Friday December 14 – sign up today if you haven’t done it already! Invitation to IGS Christmas party 2018

Retningslinjer for GDPR-dag og nye arbeidsrutiner

Vedlagt finner dere retningslinjer for GDPR-dagen og nye arbeidsrutiner. De skal være ganske selvforklarende, men selvsagt bare ta kontakt med meg enten på telefon 55 58 21 06 eller på epost dersom dere lurer på noe.  Retningslinjene er utformet slik at det er litt informasjon på den ene siden av arket og retningslinjer på den andre. Jeg anbefaler at dere printer ut og gir et eksemplar til hver ansatt på GDPR-dagen, ev henger det opp på en tavle som er godt synlig for alle slik at det kan henge der lenger enn kun den ene dagen. I denne sammenhengen får personvernet vinne over miljøet ☺

En del av formålet med GDPR-dagen er å få en oversikt over hva vi har av dokumenter og lister som inneholder personopplysninger. Dette vil hjelpe institutt/seksjoner å kartlegge hvilke behandlinger av personopplysninger som må registreres i GDPR-protokollen. Jeg vet at det er litt usikkerhet rundt hva som skal registreres i GDPR-protokollen og hvordan man egentlig registrerer en behandling der. En behandling av personopplysninger betyr ikke at vi skal registrere alle excel-lister som finnes, det er selve behandlingen av personopplysninger som skal registreres. I noen tilfeller kan excel-lister med personopplysninger derimot være så spesielle at de må registreres særskilt. Jeg forstår om dette kanskje er vanskelig å forstå og fremstår uklart, så derfor er det viktig at dere tar kontakt med meg dersom dere ønsker at jeg gir dere mer informasjon og kanskje en liten opplæring. Jeg kan for eksempel vise selve excel-arket vi (midlertidig) registrerer behandlingene i og forklare hvordan det forgår. I de forskjellige kolonnene der ligger det forklaringer og man vil også se eksempler på registreringer slik at man kanskje i større grad vil forstå hva som menes med en behandling av personopplysning. Det står litt om dette på informasjonssiden i retningslinjene, men det kan nok for noen være stor hjelp i å få se excel-arket med de forklaringene som ligger til alle kolonnene.

Målet er å ha avviklet GDPR-dagen innen 1.desember !

Retningslinjer for GDPR-dag og nye arbeidsrutiner

IGS utdanningsseminar – 25.3.19 kl. 1230-16

Kjære kolleger ved IGS!

Takk for svært hyggelig seminar i oktober, med godt over 40 deltakere! MERK AV I KALENDEREN at det blir et nytt instituttseminar 25. mars. Vi starter med enkel lunsj kl 1230, og jobber sammen fra 13 til 16. Som sist vil vi prøve å lage et vekslende program som er både tankevekkende, gøy og konkret matnyttig.

Mål og strategi for utdanningsfeltet ved IGS nov 2018

Jeg kan lekke følgende ideer fra planleggingsgruppen:

 • Vi vil følge opp hva med info om meritteringsordning for fremragende utdanning. Fakultetets Enhet for læring skal levere forslag til utdanningsdekan 1. mars., så her skjer det ting.
 • Vi vil ha en økt med hands-on jobbing med MittUib, denne gang skal det handle om å bruke smarte evalueringsverktøy og lage faglige diskusjoner blant studentene, ved Lone Holst og Edvin. Ta med laptop!
 • Vi prøver å få idérike folk fra ikke-medisinske fagmiljøer ved UiB, og kanskje internasjonalt, til å fortelle oss hvordan de får studenter til å undervise hverandre på høyt nivå.
 • Og vi har lyst å løfte frem noe av alt det gode arbeidet som gjøres av IGS-ansatte. Send gjerne forslag, med noen tanker om hvordan det kan bli en deltakeraktiv økt på 20-45 minutter.

Noen ord fra forrige utdanningsseminar, som fortsatt er gyldige:

Å gi god undervisning er en kunst, den kunsten må læres, og man blir aldri utlært. Det handler om å vite hva man vil oppnå og hvorfor, men mest handler det om å forstå hvor den lærende er, og hvordan man kan hjelpe vedkommende til å lære og utvikle seg derfra. At jeg som underviser er flink, kunnskapsrik og innsiktsfull på mitt fagfelt er ikke nok – og noen ganger er det direkte til hinder for læring. Den lærende trenger ikke bare, eller først og fremst, korrekte fakta fra meg, men også gnist, glød og en klar fornemmelse av at det som skal læres er relevant, engasjerende, stimulerende. Begeistring er ikke noe som kommer av seg selv. Vi har alle måttet tåle store mengder uinspirerende undervisning, og det er dessverre alltid en fare for at vi gjør mot andre det våre lærere gjorde mot oss…

Det satses for tiden på å gjøre norske akademikere til bedre utdannere. Undervisere som investerer i egenlæring, nyskaping, teoretisk fordypning og utdanningsforskning skal komme godt ut når det gjelder avansement, faste jobber, lønn, titler, anerkjennelse. Et middel er «stabsutvikling», med kursing, veiledning og dokumentasjon av egen utdanningskompetanse. Ved IGS har vi lenge drevet stabsutvikling. Vi er et miljø med mange av de dyktigste underviserne ved Det medisinske fakultet, og vi har en ledelse som – i alle ledd fra institutt til fakultet til UiB sentralt – ønsker å satse på å styrke teoretisk og praktisk pedagogisk kompetanse blant alle ansatte. Utdanningsseminaret som arrangeres hvert semester er hovedarenaen for IGS’ stabsutvikling. Alle ansatte som har, eller vil få, ansvar for å undervise, bør se det som naturlig å prioritere tid til utdanningsseminaret!!

Ole Frithjof Norheim at «Beating the DRUM»

The international event «Beating the DRUM» co-hosted by Norwegian government focused on domestic resource use and mobilization for accelerating progress towards SDG3. It featured roundtable discussions about increasing public-sector revenue to improve health in an efficient and equitable way. Norheim, director of the Global Health Priority Research Group, was the moderator of one of these discussions. Read more.

Skype for Business & IGS


Håper dere har fått hentet headset og at det fungerer å ringe med Skype for Business internt på UiB.
Det er først når alle legges over på onsdag (etter planen) at man kan ringe eksternt.
Vi trenger rask tilbakemelding dersom noen er Linux- brukere; send direkte melding til Kjell Fadnes, med meg på kopi.
Når «tastaturet» dukker opp, er du fullt og helt lagt over, og telefonapparatet historie.

 

Her finner du litt god info rundt bruk av Skype for Business: https://uit.no/om/orakelet/tema?p_document_id=367454

 

Den internasjonale mannsdagen og mannsprisen

Den 19.11. var den internasjonale mannsdagen. Dagen ble markert på et seminar i Litteraturhuset i Oslo. Jeg fikk tildelt «Mannsprisen for 2018». I begrunnelsen skriver juryen bl.a.:

Som fastlege og professor ved Universitetet i Bergen (nå emeritus), har Eivind Meland utmerket seg som en viktig stemme for norske barn og fedre i fagmiljøet og det offentlige ordskiftet. Gjennom sitt kliniske arbeid, forskning og i en rekke kronikker og innlegg har Meland med en vitenskapelig og kunnskapsorientert tilnærming bidratt til å løfte ny og viktig forskning på familierelasjoner og barns psykiske helse som viser at fedre er svært viktig for barna sine også etter samlivsbrudd.