Utlysing av insentivmidlar utdanning UiB 2021

fra Kirsti Nordstrand –

Universitetet i Bergen lyser for 2021 ut til saman 3,3 millionar kroner i søkbare insentivmidlar for kvalitetshevande tiltak i utdanningane. Formålet med ordninga er å fremje prosjekt som er nyskapande, i tråd med UiBs strategiske satsingar eller som bidreg til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

For meir informasjon om midlane, og retningslinjer, sjå vedlegga.