Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Det er utlyst såkornmidler for samarbeid i Alrek helseklynge for 2020 Formål med midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid. Kriterier for midlene: Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling. Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for Continue reading Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020

Posisjoneringsmidler (POS): Posisjoneringsstøtten deles opp i 3 kategorier: 1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig HEuropa søknad Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå 3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) Det kan søkes om Continue reading Utlysning av POS- og SPIRE midler for 2020

15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

UiB Videre minner om søknadsfristen for å søke utviklingsmidler à kr 50.000 til fagmiljøer som har lyst til å utvikle nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Eksempler på hva man kan søke støtte til: Kursdesign nye nettbaserte evu-kurs Redesign og digitalisering av Continue reading 15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist

Er det fagmiljø ved din institusjon som har planer om å utvikle en prosjektsøknad under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+ ? Da minner vi om muligheten for å søke prosjektetableringsstøtte fra Diku. Følgende Erasmus+ sentraliserte tiltak er omfattet Continue reading Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte 2019- fortsatt ledige midler – løpende søknadsfrist

Fakultetets utlysning av ph.d. og postdoktorstipend – Frist: 22 Sept

Fra Ingvild Fossgard Sandøy: Hei alle sammen! I tilfelle dere ikke har fått med dere Fakultetets utlysning av ph.d. og postdoktorstipend, videresender jeg lenkene til annonsene https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/174735/stipendiat-9-stillingar https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/174747/postdoctoral-fellow-2-positions Videresend til alle dere tenker kunne være aktuelle! Det er viktig at Continue reading Fakultetets utlysning av ph.d. og postdoktorstipend – Frist: 22 Sept

FULBRIGHTSTIPEND FOR NORSKE STATSBORGERE TIL USA 2020-21 – Deadline 1. oct

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK Continue reading FULBRIGHTSTIPEND FOR NORSKE STATSBORGERE TIL USA 2020-21 – Deadline 1. oct

Invitasjon til å gi innspill til Horisont Europa

Karin Totland fra Forskningsrådet invitere: Europakommisjonen har ute på høring sin strategiske plan for det kommende forsknings- og innovasjonsprogrammet, Horisont Europa: Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and innovation framework programme Horizon Europe. Høringen er åpen for Continue reading Invitasjon til å gi innspill til Horisont Europa

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. Continue reading Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte, Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning Continue reading Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Det inviteres herved til å sende inn korte skisser til felles prosjekt, retningslinjer for skisse er vedlagt. Utlysningen er åpen for alle fagmiljø Continue reading Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling