Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …

fra Bjarne Robberstad, forskningsleder ved IGS. NFR sin hovudsøknadsfrist er 10. februar (FRIPRO), medan ein kan søke om pengar til kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 17. februar.  Sjå vedlegget med informasjon om desse utlysingane, som har mange relevante moglegheiter for Continue reading Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …

Invitasjon til å nominere kandidat til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021 (15.11.2020)

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021. Vedlagt følger invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen. Vi gjør oppmerksom på at på grunn av Covid-19 blir Continue reading Invitasjon til å nominere kandidat til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021 (15.11.2020)

Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

UiB deltar i Arqus European University Alliance sammen med seks andre universiteter: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Arqus alliansen er en del av Europakommisjonens prestisjefulle satsing, European University Initative. UiB lyser ut mobilitetsmidler for studenter og forskere. Midlene retter seg mot Continue reading Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Utlysningen av samarbeidsmidler for 2021 er nå tilgjengelig her https://www.uib.no/alrekhelseklynge/138158/utlysning-samarbeidsmidler-2021 Søknadsfrist: 13. november 2020 Vi ber om at utlysningen videreformidles til alle aktuelle interessenter i klyngesamarbeidet. Med tanke på studentmidlene vil det også utgå en egen epost til aktuelle studentråd Continue reading Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge