Fellesutlysning 5 stipendiatstillinger ved MED – Joint call 5 phd-positions at MED

Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) opne stipendiatstillingar frå 1. september 2022. Stillingane er opne for søkjarar med masterutdanning relevant for fakultetets forskingsfelt. Stipendiat (5 stillingar) Søknadsfrist 13. februar. At the Faculty of Medicine, five (5) open Continue reading Fellesutlysning 5 stipendiatstillinger ved MED – Joint call 5 phd-positions at MED

Utlysing av stipendmidler – Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 1999. Fondets formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks. årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av Continue reading Utlysing av stipendmidler – Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom

Studentar og forskarar kan søkje om UiB idé / Students and researchers can appy for UiB idé

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil Continue reading Studentar og forskarar kan søkje om UiB idé / Students and researchers can appy for UiB idé

RCN: Utlysning av midler til forskning på ikke-smittsomme sykdommer / Open call: A life course approach to common NCD risk factor prevention and reduction

I desember ble utlysningen av midler til forskning på ikke-smittsomme sykdommer i LLMICs aktiv på NFR og GACD sine nettsider. Lenke til informasjon finner dere her: A life course approach to common NCD risk factor prevention and reduction (forskningsradet.no) A Continue reading RCN: Utlysning av midler til forskning på ikke-smittsomme sykdommer / Open call: A life course approach to common NCD risk factor prevention and reduction

External Funding Opportunities

Researchers at the Faculty of medicine (MED) have many opportunities when it comes to applying for external funding. The information on this webpage is regularly updated with upcoming deadlines, interesting information, meetings, seminars and courses. Read more here: https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Utlysning av SPIRE-midler for 2022 – søknadsfrist 10. desember

Kjære alle ved IGS, Se informasjon om utlysning av SPIRE-midler for 2022: SPIRE 2022 Retningslinjer Det kan søkes om midler til to kategorier: Internasjonalt forskningssamarbeid -Merk at frikjøp må avklares med instituttleder før det kan søkes om støtte til dette Continue reading Utlysning av SPIRE-midler for 2022 – søknadsfrist 10. desember

Forskningsrådet – søknader 2022 – Applications to the RCN 2022

The Research Council of Norway (Forskningsrådet) is offering a variety of application types that help build outstanding research groups. If you aim to send your project ideas in 2022, the main deadlines for RCN are February 2 (for researcher projects) and February 9 Continue reading Forskningsrådet – søknader 2022 – Applications to the RCN 2022

Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved Det medisinske fakultet

fra Ingvild Strømenes Maden Kjære alle, Alle universitetsansatte som forskere ved Det medisinske fakultet kan kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på forskningsopphold i utlandet. Kommende søknadsfrist er 1. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Finansiering Continue reading Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved Det medisinske fakultet

Calls in global health: AMR in a one Health Perspective and poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa

Pre-project – Antimicrobial Resistance from a One Health Perspective Funding from The research Council of Norway is available to establish collaboration between research groups and public/private sector actors with a view to applying for funding under a call for a Continue reading Calls in global health: AMR in a one Health Perspective and poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa