Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer: Vår 2020

UiB sitt satsingsområde «Globale samfunnsutfordringer» har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 24. mars 2020. Tildelingskriterier: Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet. Minst to fakultet skal delta i arbeidet. Aktiviteten Continue reading Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer: Vår 2020

Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Forskningsrådet lyser ut inntil 60 millioner til global helseforskning. Søknadsfrist 6.mai. Utlysningen tar denne gang utgangspunkt i universell helsedekning og er avgrenset til global helsesystem- og helsetjenesteforskning. Universell helsedekning innebærer at alle mennesker har tilgang til essensielle helsetjenester av høy Continue reading Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

fra utlysning: Stipendiat (5 MNT stillingar) Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) MNT (matematikk, naturvitskap, teknologi) stipendiatstillingar frå 1. september 2020. Stipendiatar vert tilsett i 100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 Continue reading Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

Humaniora: såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid / Humanities: seed money to establish cross-faculty research collaboration

UiB lyser ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som har et sentralt humanistisk perspektiv. Søknadsfrist: 1. februar 2020. Formål UiBs Humaniorastrategi har som ett av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets og EUs programmer. Les Continue reading Humaniora: såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid / Humanities: seed money to establish cross-faculty research collaboration

Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

Lagt ved finn du utlysing av stimuleringsmidlar for utdanningsrelaterte prosjekt og arbeid knytt til utvikling innan utdanning og vidareutvikling av pedagogisk kompetanse ved IGS. Stimuleringsmidlar utdanning IGS 2020_es Søknadar som er i tråd med IGS sin utdanningsstrategi, og/eller utdanningssamarbeid med Continue reading Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Trond Mohns Stiftelse har igjen lyst ut Starting Grants https://www.mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/bfs-starting-grant/, og søknadsfristen for prekvalifiseringsrunden er 16.mars 2020. Disse stipendene er en gylden mulighet for oss til å styrke miljøet vårt med unge talenter. Tenk grundig gjennom om dere vet om Continue reading TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

Til vitenskapelig ansatte ved IGS, For 2020 har instituttet kr. 568.000,- til fordeling av «småforskmidler». Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal gå til å dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, datakoblinger, teknisk/administrativ Continue reading Utlysning småforskmidler 2020 IGS – frist: 5.2.2020

International Centre: Erasmus and other Mobility seminars in January

UiB’s International Centre has a number of services for incoming researchers and for UiB researchers travelling abroad. Read their December Newsletter: newsletter desember (002) Mobility seminar Are you planning a research stay (for more than one month) outside of Norway? Continue reading International Centre: Erasmus and other Mobility seminars in January

Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

Det er utlyst såkornmidler for samarbeid i Alrek helseklynge for 2020 Formål med midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid. Kriterier for midlene: Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling. Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for Continue reading Utlysning midler for samarbeid i Alrek helseklynge – søknadsfrist: 12. nov

15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU

UiB Videre minner om søknadsfristen for å søke utviklingsmidler à kr 50.000 til fagmiljøer som har lyst til å utvikle nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Eksempler på hva man kan søke støtte til: Kursdesign nye nettbaserte evu-kurs Redesign og digitalisering av Continue reading 15. oktober: Frist for å søke utviklingsstøtte til nettbasert EVU