Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 (24.9)

Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 Søknadsfrist 24 september Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid. Tildelingskriterier: Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, Continue reading Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 (24.9)

Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut inntil tre priser for fremragende undervisning og en støtteordning for studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin for 2021. Pris for fremragende undervisning Prisen for fremragende undervisning kan tildeles vitenskapelig ansatte som underviser ved universiteter og Continue reading Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Fra NFR: 20 millioner til COVID-19 lagt til i utlysningen på global helse

Forskningsrådet har fått muligheten til å øke tilgjengelig beløp i utlysningen på global helse med frist 20.mai med 20 millioner. Dette er midler øremerket forskning på epidemier og særskilt COVID-19. Forskningen må være innenfor de allerede gitte tematiske rammene for Continue reading Fra NFR: 20 millioner til COVID-19 lagt til i utlysningen på global helse

RCN: Søknadsfrist utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra Continue reading RCN: Søknadsfrist utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år

Diku lyser ut inntil 50 millioner til studentaktiv læring

UTLYSNINGAV 50 MILLIONER TIL STUDENTAKTIV LÆRING Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evalu-ereogtaibrukstudentaktivelæringsformeroglæringsfremmendevurderingsfor-mer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Søknadsfrist:8. Continue reading Diku lyser ut inntil 50 millioner til studentaktiv læring

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer: Vår 2020

UiB sitt satsingsområde «Globale samfunnsutfordringer» har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 24. mars 2020. Tildelingskriterier: Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet. Minst to fakultet skal delta i arbeidet. Aktiviteten Continue reading Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer: Vår 2020

Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Forskningsrådet lyser ut inntil 60 millioner til global helseforskning. Søknadsfrist 6.mai. Utlysningen tar denne gang utgangspunkt i universell helsedekning og er avgrenset til global helsesystem- og helsetjenesteforskning. Universell helsedekning innebærer at alle mennesker har tilgang til essensielle helsetjenester av høy Continue reading Inntil 60 millioner til forskning på global helse

New application deadline: Peder Sather Grant – 1 May

Apply for the Peder Sather Grant (UC Berkeley) Søknadsfristen er utsatt til 1.mai-2020. Nærmere informasjon her: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/ The Peder Sather Center for Advanced Study awards grant to research projects that foster the development of new research collaborations between faculty at Continue reading New application deadline: Peder Sather Grant – 1 May

Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

fra utlysning: Stipendiat (5 MNT stillingar) Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) MNT (matematikk, naturvitskap, teknologi) stipendiatstillingar frå 1. september 2020. Stipendiatar vert tilsett i 100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 Continue reading Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

Humaniora: såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid / Humanities: seed money to establish cross-faculty research collaboration

UiB lyser ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som har et sentralt humanistisk perspektiv. Søknadsfrist: 1. februar 2020. Formål UiBs Humaniorastrategi har som ett av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets og EUs programmer. Les Continue reading Humaniora: såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid / Humanities: seed money to establish cross-faculty research collaboration

Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

Lagt ved finn du utlysing av stimuleringsmidlar for utdanningsrelaterte prosjekt og arbeid knytt til utvikling innan utdanning og vidareutvikling av pedagogisk kompetanse ved IGS. Stimuleringsmidlar utdanning IGS 2020_es Søknadar som er i tråd med IGS sin utdanningsstrategi, og/eller utdanningssamarbeid med Continue reading Utlysing av stimuleringsmidlar for utdanning IGS – frist 15.1.2020

TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020

Trond Mohns Stiftelse har igjen lyst ut Starting Grants https://www.mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/bfs-starting-grant/, og søknadsfristen for prekvalifiseringsrunden er 16.mars 2020. Disse stipendene er en gylden mulighet for oss til å styrke miljøet vårt med unge talenter. Tenk grundig gjennom om dere vet om Continue reading TMS Starting Grant – deadline 16 March 2020