Impact Challenge Innovasjonsprogram i bedre psykisk helse

Impact Challenge Innovasjonsprogram Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra ulike kunnskapsmiljøer, brukere, pårørende, studenter, akademikere, arbeidsgivere og ansatte innen helsevesenet for å lete etter løsninger som kan bidra til bedre psykisk helse. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning Continue reading Impact Challenge Innovasjonsprogram i bedre psykisk helse

Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

MED (fakultetet) har laget en ny incentivordning for eksternt finansierte prosjekter, se vedlegg. Det betyr at ved tilslag på større prosjekter, får man medfinansiering fra fakultetet i form av stipendiat/postdok-stillinger! Dette kan legges inn som egenfinansiering i budsjettet og gir Continue reading Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

GDPR – informasjon om nye personvernregler

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Les mer fra RCN GDPR – informasjon Continue reading GDPR – informasjon om nye personvernregler

VIKTIG INFORMASJON FOR ALLE FORSKNINGSGRUPPER

Møte om søknadsprosedyrer 14.3 fra Ingvild Fossgard Sandøy: Kunnskapsdepartmentet signaliserer at universitetene fremover i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjektmidler. Økt eksternt finansiert forskningsvirksomhet er derfor en forutsetning for at vi skal kunne utvikle flere fremragende forskningsmiljøer, men også Continue reading VIKTIG INFORMASJON FOR ALLE FORSKNINGSGRUPPER