Invitasjon til å gi innspill til Horisont Europa

Karin Totland fra Forskningsrådet invitere: Europakommisjonen har ute på høring sin strategiske plan for det kommende forsknings- og innovasjonsprogrammet, Horisont Europa: Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and innovation framework programme Horizon Europe. Høringen er åpen for Continue reading Invitasjon til å gi innspill til Horisont Europa

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2020-21: 1. oktober, 2019 Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. Continue reading Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte, Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning Continue reading Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Det inviteres herved til å sende inn korte skisser til felles prosjekt, retningslinjer for skisse er vedlagt. Utlysningen er åpen for alle fagmiljø Continue reading Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling

Impact Challenge Innovasjonsprogram i bedre psykisk helse

Impact Challenge Innovasjonsprogram Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra ulike kunnskapsmiljøer, brukere, pårørende, studenter, akademikere, arbeidsgivere og ansatte innen helsevesenet for å lete etter løsninger som kan bidra til bedre psykisk helse. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning Continue reading Impact Challenge Innovasjonsprogram i bedre psykisk helse

Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

MED (fakultetet) har laget en ny incentivordning for eksternt finansierte prosjekter, se vedlegg. Det betyr at ved tilslag på større prosjekter, får man medfinansiering fra fakultetet i form av stipendiat/postdok-stillinger! Dette kan legges inn som egenfinansiering i budsjettet og gir Continue reading Tildeling av rekrutteringsstillinger ved ekstern finansiering

GDPR – informasjon om nye personvernregler

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Les mer fra RCN GDPR – informasjon Continue reading GDPR – informasjon om nye personvernregler