Calls in global health: AMR in a one Health Perspective and poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa

Pre-project – Antimicrobial Resistance from a One Health Perspective Funding from The research Council of Norway is available to establish collaboration between research groups and public/private sector actors with a view to applying for funding under a call for a Continue reading Calls in global health: AMR in a one Health Perspective and poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa

Pandemisenteret inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger

Hei alle, Pandemisenteret inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger. Frist: 31. mars Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer relatert til nåværende eller fremtidige pandemier, og stillingene er åpne for alle fagområder ved UiB. Se utfyllende informasjon i vedlegget: Phd-stillinger Continue reading Pandemisenteret inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger

Call open: NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation

Deadline: 27 May 2021 NORPART shall enhance the quality of higher education in Norway and selected partner countries in the Global South through academic cooperation and mutual student mobility. The programme is funded by the Ministry of Education and Research and Continue reading Call open: NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation

Stimuleringsmidlar utdanning 2021- frist 1. mars 2021

Lagt ved finn de utlysing av stimuleringsmidlar for utdanningsrelaterte prosjekt og arbeid knytt til utvikling innan utdanning og vidareutvikling av pedagogisk kompetanse ved IGS. Søknadar som er i tråd med IGS sin utdanningsstrategi, og/eller utdanningssamarbeid med ein eller fleire partnarar Continue reading Stimuleringsmidlar utdanning 2021- frist 1. mars 2021

Utlysning av midler – globale samfunnsutfordringer – 10. mars

Alle ved IGS, se utlysning av midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer. Midlene kan søkes av fast vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB, og fristen er 10. mars. Se vedlagte for mer informasjon. Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer våren Continue reading Utlysning av midler – globale samfunnsutfordringer – 10. mars

Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …

fra Bjarne Robberstad, forskningsleder ved IGS. NFR sin hovudsøknadsfrist er 10. februar (FRIPRO), medan ein kan søke om pengar til kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 17. februar.  Sjå vedlegget med informasjon om desse utlysingane, som har mange relevante moglegheiter for Continue reading Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 10.02.2021 – hva du må gjøre …