Ønsker du å samarbeide med UC Berkeley? Søk Peder Sather-midler før 1.juni

Peder Sather Center for Advanced Study skal bidra til å utvikle samarbeid mellom norske forskere og forskere ved University of California, Berkeley. Senteret lyser ut stipendmidler på mellom 10 000 og 25 000 amerikanske dollar. Stipendet blir gitt for to år om gangen, og kan blant annet støtte minikonferanser, workshops, pilotstudier, datainnsamling eller utvekslings- og forskningsopphold. Les mer her.