Elections at IGS and MED

Send skriftlige forslag til gjert.bakkevold@uib.no innen 31. mars.

 

Kunngjøring av valg i gruppe A, B og C til instituttråd IGS og fakultetsstyre Det medisinske fakultet

For å holde et godt universitetsdemokrati i hevd, er det viktig at vi engasjerer oss når det er valg.

Det skal være valg til instituttråd og fakultetsstyre snart, og vi trenger gode kandidater fra IGS i begge. Jeg håper dere vil sende skriftlige forslag til Gjert innen 31. mars, se vedlegg og nedenfor. Det trengs kandidater i gruppe A (fast vitenskapelig ansatte), B (midlertidig vitenskapelig ansatte) og C (administrativt/teknisk ansatte).

Hilsen Guri

————————–

Hei,

Vedlagt er kunngjøringer (norsk og engelsk) for valg av representanter fra gruppe A, B og C til instituttrådet IGS og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet.

Fristen for å sende skriftlige kandidatforslag til fakultetets valgstyre v/Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no er:

Kandidater til instituttrådet og fakultetsstyret– forslagsfrist 31. mars

På forhånd takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen
for fakultetets valgstyre

Gjert Bakkevold, sekretær for fakultetets valgstyre
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen