IGS gratulerer Tine Nordgreen

Gratulerer til vår relativt nyansatte førsteamanuensis Tine Nordgreen, tilknyttet Etter- og videreutdanning ved IGS, med midler til utdanningsprosjekt innen digital kompetanse!

Utdanningen vil bestå av fire emner som til sammen gir 20studiepoeng på mastergradsnivå og er en videreutvikling av emnet Helseinformatikk og digitalisering, som ble etablert av professor Aslak Aslaksen som for øvrig også deltar i dette prosjektet.

Les mer: DigiFleksHelse-prosjektet ved IGS får midler fra regjeringen

This entry was posted in Ukategorisert by gmset. Bookmark the permalink.