Seks meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet!

Kjære alle,

Fakultetsstyret har vedtatt å utnevne de seks første til den høythengende tittelen Merittert underviser ved Det medisinske fakultet. Grundig faglig evaluering ligger til grunn for utnevningen.

Det er med stor glede og stolthet vi kan fortelle at alle seks kommer fra vårt institutt. De er:

  • Mildestvedt, Thomas (FAM)
  • Holst, Lone (FEST)
  • Moen, Bente (SIH)
  • Mæland, Silje (HELSEVIT)
  • Schei, Edvin (FAM)
  • Teig, Inger Lise (SAMLET)

Tildelingen vil bli markert ved fakultetet på et senere tidspunkt.

Vi tror alle disse seks er enige i at vi har en god kultur for utvikling av undervisning og fordypning i pedagogikk ved vårt institutt. En slik kultur skal vi fortsette å utvikle gjennom felles undervisningsseminarer, kurs og engasjement for utdanningene.

Les mer fra MED

Dette er en fantastisk inspirasjon! Takk og gratulerer, alle seks!

Søke om status som merittert underviser

Glad hilsen fra
utdanningsleder Øystein og instituttleder Guri